clanak False

Radna skupina za praćenje provedbe Lokalnog integriranog akcijskog plana (IAP)

16.01.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina
za praćenje
provedbe

Lokalnog integriranog
akcijskog plana (IAP)
 
(16.1.2019.)
 
(izmjena 14.11.2019., 30.9.2020.)
 
 
 
 
- za voditelja:
Hrvoje Kalčiček;
- za zamjenika:
Kristian Ravić;
- za članove:
Mirjana Zubak,
Dubravka Mendeš Poljak,
Ana Magdić,
Dominika Mladineo,
Nikolina Krmek,
Nera Pavić,
Damir Lončarić,
Sanja Malnar Neralić,
Frane Šesnić,
Lidija Zadro,
Mirela Bartolec,
Marta Magić. 

Radna tijela gradonačelnika