clanak False

Radna skupina za pripremu i provedbu projekata regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Grada Zagreba

17.04.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Radna skupina
za pripremu i
provedbu projekata
regionalnih centara kompetentnosti u
strukovnom
obrazovanju
Grada Zagreba

 
(17.4.2019.)
 
 
- za voditeljicu:
 Iva Milardović Štimac,
- za članove:
Snježana Dizdar,
Renata Krljan,
Damir Sugović,
Bruno Vrban,
Tea Validžić,
Renata Leskovar,
Martina Stipeč.

Radna tijela gradonačelnika