clanak False

Radna skupina za pripremu provođenja izbora za gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, gradonačelnika Grada Zagreba i njegove zamjenike, članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora

25.02.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Radna skupina za
pripremu provođenja
izbora za gradske
zastupnike u
Gradskoj skupštini
Grada Zagreba, gradonačelnika
Grada Zagreba i
njegove zamjenike,
članove vijeća
gradskih četvrti i
članove vijeća
mjesnih odbora

(25.2.2021.)

 
- za voditeljicu:
  Mirjana Lichtner Kristić,
 
- za zamjenika voditeljice:
  Miro Laco,
 
- za članove:
Renata Šimon,
Dianora Kobia Lulić,
Katarina Milković, 
Asja Ettinger,
Igor Plavčić,
Danijela Marović.

Radna tijela gradonačelnika