clanak False

Radna skupina za reorganizaciju rada ustanove Upravljanje sportskim objektima

14.08.2019.
Radna skupina za
reorganizaciju rada
ustanove Upravljanje
sportskim objektima

(14. 8. 2019.)
 
 
- za predsjednika:
  Milan Pavelić,
 
- za članove:
 Slobodan Ljubičić,
 Mirka Jozić,
 Ana Matijević,
 Marinko Tomić. 
 

Radna tijela gradonačelnika