clanak False

Radna skupina za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama

19.11.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina
za ujednačenost
suradnje i postupka
dodjele financijskih
potpora udrugama

 
(19.11.2021.)
 
 
- za predsjednicu:
 Ljiljana Klašnja,
 
- za članove:
Marijana Dropuljić, 
Suzana Popovčić, 
Jasminka Đurek Pavlina, 
Milena Suknaić, 
Tomislav Medak,
Gordan Bosanac,
Ana Profeta,
Daniela Širinić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba