clanak False

Radna skupina za unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga na području Grada Zagreba

23.12.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina za
unapređenje zdravstvenih
i socijalnih usluga

na području
Grada Zagreba

 
 (23.12.2021.)
 

- za predsjednicu:
Jelena Miloš,
 
- za članice:
Iva Ivšić;
Marija Brajdić Vuković,
Daniela Širinić,
Ivana Kekin,
Mirela Šentija Knežević,
Ivana Đerek Dubravčić,
Romana Galić,
Jasminka Đurek Pavlina,
Ivana Dobrotić,
Tina Dušek,
Ana Bobinac i
Anka Kekez Koštro.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba