clanak False

Radna skupina za upravljanje promjenama

05.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina za
upravljanje
promjenama

(5.7.2017.)
 
(izmjena 14.2.2018., 30.9.2020.)
- za predsjednika:
Miro Laco,
- stalni članovi:
Hrvoje Kalčiček,
Sanja Cvjetko Jerković,
Daniela Juroš Pećnik.

Radna tijela gradonačelnika