clanak False

Radnička cesta

07.08.2020.
Sveobuhvatni radovi na rekonstrukciji Radničke ceste trajali su od srpnja 2004. do listopada 2018. godine, te su se odvijali u 4 etape:
  • 2004./2005. denivelacija raskrižja Slavonska avenija-Radnička cesta
  • 2006./2007. izgradnja Radničke ceste od Slavonske avenije do Kanalskog puta
  • 2013./2014. izgradnja Radničke ceste od Kanalskog puta do željezničke pruge
  • 2017./2018. rekonstrukcija preostalog dijela Radničke ceste do Domovinskog mosta.
Realizacijom projekta rekonstrukcije Radničke, Domovinski most postaje važnom prometnom sponom grada i Zračne luke te omogućuje razvoj istočnog dijela Zagreba. Domovinski most je izgrađen kao jedan od dijelova infrastrukturnog projekta izgradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba jer se preko njega prevode otpadne vode iz Novog Zagreba i dovode na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.
 
Ovom rekonstrukcijom Radničke ceste u punom profilu i spajanjem na Domovinski most smanjuju se prometne gužve i podiže razina prometne sigurnosti, a Zagreb dobiva reprezentativan glavni jugoistočni ulaz u grad.