clanak False

RADOVI NA PREUREĐENJU I PRILAGODBI STACIONARNOG PROSTORA NA LOKACIJI JANKOMIR 11, ZAGREB

30.03.2023.
Dana 30.3.2023. u EOJN objavljen je postupak Jednostavne nabave - postupci obnove za predmet nabave:
RADOVI NA PREUREĐENJU I PRILAGODBI STACIONARNOG PROSTORA NA LOKACIJI JANKOMIR 11, ZAGREB
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7396569

Javna nabava - postupci obnove