clanak False

RADOVI NA UREĐENJU I PRILAGODBI PROSTORA NA LOKACIJI DZZ CENTAR KRUGE 44, ZAGREB

31.03.2023.
Dana 31.3.2023. godine u EOJN objavljen je postupak Jednostavne nabave - postupci obnove za predmet nabave:
RADOVI NA UREĐENJU I PRILAGODBI PROSTORA NA LOKACIJI DZZ CENTAR KRUGE 44, ZAGREB
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7402476

Javna nabava - postupci obnove