clanak False

Raspored korištenja prostorija

19.04.2017.

 

Adresa prostora mjesne samouprave: Zagreb, Ilica 181.  
Telefon: 3770 839.

Prostor površine 72,75 m2.

Raspored korištenja prostora

Ponedjeljak  
10:00 - 12:00 Udruga 150. brigade
17:00 - 19:00 Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnoasti
19:00 - 21:00 Socijaldemokratska partija (SDP)
   
Utorak  
17:00 - 19:00 Udruga 150. brigade
20:00 - 22:00 1.,3. i 4. u mjesecu Hrvatsko socijalno liberalna stranka (HSLS)
20:00 - 22:00  , 2. u mjesecu Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnoasti
   
Srijeda  
10:00 - 12:00 Udruga 150. brigade
15:00 - 16:30 Klub dijabetičara Črnomerec
17:00 19:00, 2. i 4. u mjesecu VMO Šestinski dol - Vrhovec
   
Četvrtak  
17:00 - 19:00,  1. u mjesecu Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
17:00 - 18:00,  2. u mjesecu Udruga samohranih roditelja GOGY
17:00 - 19:00,  3. i 4. u mjesecu  Udruga samohranih roditelja GOGY
19:00 - 20:30,  1. i 3. u mjesecu ZA GRAD
19:00-20:30 2. i 4. u mjesecu ŽIVI ZID
20:30 - 22:00 Udruga YANG
   
Petak  
10:00 - 12:00 Udruga 150. brigade
16:00 - 19:00 Udruga za prirodnu životnu pomoć
20:00 - 21:00, 1. i 4. u mjesecu HNS - Liberalni demokrati
20:00 - 21:00, 2. u mjesecu HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku
20:00 - 21:00, 3. u mjesecu Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnoasti
   
Subota  
12:00 - 14:00  Udruga YANG