clanak False

Raspored korištenja prostorija

19.04.2017.

 

Adresa prostora mjesne samouprave: Zagreb, Ozaljska ulica 16.

Prostor površine (145,44 m2)

Raspored korištenja prostorija
   
Ponedjeljak  
19:00-21:00, dvorana, 1. u mjesecu

10:00-14:00, dvorana

16:00-18:00, dvorana

18:00-20:00, dvorana, 2. i 4. u mjesecu

09:00-14:00, uredska prostorija
Ronilački klub "Agramsub-Zagreb"

Gerontološki centar

Hrvatski centar za radničku solidarnost

Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

Udruga hrvatskih vojnih invalida
Utorak  
18:00-20:00, dvorana, 2. u mjesecu

10:00-12:00, dvorana

17:00-19:00, dvorana, 4. u mjesecu

17:00-18:00, dvorana, 1. i 3. u mjesecu

18:00-20:00, dvorana, 3. u mjesecu

14:00-19:00, uredska prostorija
Socijaldemokratska partija

Dobro društvo

Bandić Milan 365

KUD "Nikola Tesla"

HSS

Udruga hrvatskih vojnih invalida
Srijeda  
17:00-19:00, dvorana

19:00-21:00, dvorana

10:00-12:00, dvorana

09:00-10:00, dvorana

09:00-14:00, dvorana
Hrvatska demokratska zajednica

Klub liječenih alkoholičara

Sindikat umirovljenika Hrvatske

Udruga hrvatskih vojnih invalida

Udruga hrvatskih vojnih invalida
Četvrtak  
18:00-20:00, dvorana
                        zadnji četvrtak u mjesecu

10:00-12:00, dvorana

17:00-20:00, dvorana, 1. u mjesecu

20:00-22:00, dvorana, 2. u mjesecu

14:00-19:00, uredska prostorija
Socijaldemokratska partija


Matica umirovljenika

Sindikat umirovljenika Hrvatske

Građansko-liberalni savez

Udruga hrvatskih vojnih invalida
Petak  
10:00-12:00, dvorana

19:30-21:30, dvorana

17:00-19:30, dvorana

09:00-14:00, uredska prostorija
Hrvatska stranka umirovljenika

Bandić Milan 365

Živi zid

Udruga hrvatskih vojnih invalida