clanak False

Raspored korištenja prostorija

19.04.2017.

Adresa prostora mjesne samouprave: Mogilska ulica 50
Telefon: 234 00 02

Prostor površine 376 m2.

Raspored korištenja prostora
Ponedjeljak  
09:00-11:00, dvorana   GČ Maksimir
15:30-17:00, dvorana  STK Bukovac
18:30-22:00, dvorana KUD Bukovac
20:00-22:00, soba 1 KUD Bukovac
09:00-12:00, soba 2 ŠRD Bukovac
14:00-18:00, soba 2 ŠRD Bukovac
19:00-20:00, soba 3 BM 365
Utorak  
09:00-10:30, dvorana   STK Bukovac
16:00-18:00, dvorana  Šport za sve
18:00-19:00, dvorana HDZ
19:00-22:00, dvorana KUD Bukovac
20:00-22:00, soba 1 KUD Bukovac
09:00-12:00, soba 2 ŠRD Bukovac
14:00-18:00, soba 2 ŠRD Bukovac
18:00-19:00, soba 3 HDZ
19:00-21:00, soba 3 KLA Bukovac
Srijeda  
15:00-17:00, dvorana   STK Bukovac
17:00-22:00, dvorana  STK Bukovac
09:00-12:00, soba 2 ŠRD Bukovac
14:00-18:00, soba 2 ŠRD Bukovac
19:00-20:30, soba 3 SDP
Četvrtak  
09:00-10:30, dvorana   STK Bukovac
16:00-18:00, dvorana  Šport za sve
18:00-22:00, dvorana KUD Bukovac
20:00-22:00, soba 1 KUD Bukovac
09:00-12:00, soba 2 ŠRD Bukovac
14:00-18:00, soba 2 ŠRD Bukovac
17:00-22:00, soba 3 ŠK Bukovac
Petak  
09:00-11:00, dvorana   GČ Maksimir
17:30-22:00, dvorana  STK Bukovac
09:00-12:00, soba 2 ŠRD Bukovac
14:00-18:00, soba 2 ŠRD Bukovac
18:00-20:00, soba 3 ŽIVI ZID
Subota  
10:00-12:00, dvorana   KUD Bukovac
17:30-22:00, dvorana  STK Bukovac
09:00-12:00, soba 2 ŠRD Bukovac
14:00-18:00, soba 2 ŠRD Bukovac
17:00-23:00, soba 3 Kartaški klub Bukovac
Nedjelja  
10:30-12:30, dvorana   STK Bukovac
18:00-22:00, dvorana  STK Bukovac
09:00-14:00, soba 3 Šahovski klub Bukovac
17:00-23:00, soba 3 Kartaški klub Bukovac