clanak False

Raspored korištenja prostorija

19.04.2017.

Adresa prostora mjesne samouprave: Bijenička cesta 97
Telefon: 234 72 22

Prostor površine 168,33 m2

Raspored korištenja prostora
   
Ponedjeljak  
19:00-20:00, velika dvorana   Pilates udruga Lašćina
20:00-22:00, velika dvorana   Streličarski klub Croatia
16:00-18:00, mala dvorana   ŽIVI ZID
18:30-22:30, mala dvorana   Šahovski klub Maksimir
   
Utorak  
16:00-17:00, velika dvorana   GČ Maksimir
17:00-18:00, velika dvorana   Športsko-rekreacijsko društvo Kozjak
18:00-20:00, velika dvorana   Udruga na drugi način
20:00-22:00, velika dvorana   Športsko-rekreacijsko društvo Kozjak
17:30-20:30, mala dvorana   Udruga na drugi način
   
Srijeda  
17:00-19:00, velika dvorana   Udruga na drugi način
19:00-20:00, velika dvorana   Pilates udruga Lašćina
20:00-22:00, velika dvorana   Športsko-rekreacijsko društvo Kozjak
16:00-18:00, mala dvorana   HDZ
18:00-19:00, mala dvorana   SDP
   
Četvrtak  
16:00-17:00, velika dvorana   GČ Maksimir
17:00-18:00, velika dvorana   Športsko-rekreacijsko društvo Kozjak
18:00-20:00, velika dvorana   Streličarski klub Croatia
20:00-22:00, velika dvorana   Športsko-rekreacijsko društvo Kozjak
17:00-18:30, mala dvorana   BM 365
18:30-22:30, mala dvorana   Šahovski klub Maksimir
   
Petak  
16:00-18:00, velika dvorana   Streličarski klub Croatia
18:00-22:00, velika dvorana   Športsko-rekreacijsko društvo Kozjak
19:00-21:00, mala dvorana   Neovisni za Hrvatsku
   
Subota  
10:00-14:00, velika dvorana   Športsko-rekreacijsko društvo Kozjak
15:00-18:00, velika dvorana   Streličarski klub Croatia
   
Nedjelja  
09:30-14:30, mala dvorana   Šahovski klub Maksimir