clanak False

Raspored korištenja prostorija

19.04.2017.

 

Adresa prvog prostora mjesne samouprave: Bukovčev trg 3
Telefon: 232 19 81

Prostor površine 40 m2.

Raspored korištenja prostora
 

Ponedjeljak  
10:00-12:00 Udruga antifašističkih boraca i antifašista Maksimir
dvorana, 1. ponedjeljak u mjesecu  
13:00-16:00 Likovna udruga "ANGELICO 09"
dvorana  
19:00-21:00 Udruga "Novi planet"
dvorana  
Utorak  
08:00 - 10:00 Gerontološki centar "Maksimir"
dvorana  
10:00-12:00 Hrvatska stranka umirovljenika 
dvorana  
12:00-14:00 Gerontološki centar "Maksimir"
dvorana  
17:00-18:00 Hrvatska udruga vlasnika stana i kuća za odmor
dvorana  
18:00-19:00 Maksimirska građanska inicijativa - Zajedno
dvorana  
19:00-21:00 HDZ
dvorana, 1. i 3. utorak u mjesecu  
19:00-21:00 Zagreb je naš
dvorana, 2. i 4. utorak u mjesecu  
Srijeda  
09:00-12:00 Matica umirovljenika Maksimir
dvorana  
15:00 - 17:00 Udruga vlasnika nekretnina Republike Hrvatske
dvorana  
18:00-20:00 Vijeće mjesnog odbora Mašićeva
dvorana  
20:00-22:00 Planinarsko društvo "Izletnik"
dvorana  
Četvrtak  
09:00-14:00 Likovna udruga "ANGELICO 09"
dvorana  
16:00-18:00 Hrvatska stranka umirovljenika 
dvorana  
18:00-20:00 SDP
dvorana  
Petak  
09:00-12:00 Matica umirovljenika Maksimir
dvorana  
17:00-19:00 Jasna Jurčević
dvorana  
19:00-21:00 Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti
dvorana  
Nedjelja  
16:00-18:00 Udruga "Novi planet"
dvorana  

 


Adresa drugog prostora mjesne samouprave: Jordanovac 5/1

Prostor površine 189,79 m2.

Raspored korištenja prostora  
   
Ponedjeljak - Petak  
09:00-16:00, dvorana i ured  HVIDR-a Maksimir