clanak False

Raspored korištenja prostorija

19.04.2017.

 

Adresa prvog prostora mjesne samouprave: Bukovčev trg 3
Telefon: 232 19 81

Prostor površine 40 m2.

Raspored korištenja prostora
   
Ponedjeljak  
10:00-12:00, dvorana, 1. ponedjeljak u mjesecu Udruga antifašističkih boraca i antifašista Maksimir 
12:00-16:00, dvorana   Likovna udruga "ANGELICO 09"
17:00-19:00, dvorana   Klub liječenih alkoholičara "Nova Tratinčica"
19:00-21:00, dvorana Udruga "Novi planet"
   
Utorak  
10:00-12:00, dvorana Hrvatska stranka umirovljenika
18:00-19:00, dvorana   Maksimirska građanska inicijativa
19:00-21:00, dvorana, 1. i 3. utorak u mjesecu HDZ
19:00-21:00, dvorana, 2. i 4. utorak u mjesecu Neovisni za Hrvatsku
   
Srijeda  
09:00-12:00, dvorana Matica umirovljenika
15:00-17:00, dvorana   UVLANRH
17:00-18:00, dvorana   ŽIVI ZID
18:00-19:30, dvorana   Vijeće Mjesnog odbora
19:30-21:00, dvorana Planinarsko društvo "IZLETNIK"
   
Četvrtak  
09:00-14:00, dvorana Likovna udruga "ANGELICO 09"
16:00-18:00, dvorana   Hrvatska stranka umirovljenika
18:00-20:00, dvorana   SDP
20:00-22:00, dvorana   Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević
   
Petak  
09:00-12:00, dvorana Matica umirovljenika
17:00-19:00, dvorana   Jasna Jurčević
19:00-21:00, dvorana   Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti
   
Subota  
16:00-20:00, dvorana   UVLANRH
 

 


Adresa drugog prostora mjesne samouprave: Jordanovac 5/1

Prostor površine 189,79 m2.

Raspored korištenja prostora  
   
Ponedjeljak - Petak  
09:00-16:00, dvorana i ured  HVIDR-a Maksimir