clanak False

Raspored korištenja prostorija

19.04.2017.

 

Adresa prostora mjesne samouprave: Ružmarinka 21
Telefon: 230 20 29

Prostor površine 104,00 m2.

Raspored korištenja prostora
 

Ponedjeljak  
09:00 - 12:00 Gerontološki centar "Maksimir"
velika dvorana  
17:00 - 19:00 Zagrebački maslinarski institut
velika dvorana  
18:00 - 20:00 VMO Ružmarinka
mala dvorana  
19:00 - 20:00 HDZ
velika dvorana  
20:00 - 22:00 Most
velika dvorana  
Utorak  
14:00 - 16:00 IPA - nternacionalna udruga policajaca
velika dvorana  
14:00 - 15:30 Gerontološki centar "Maksimir"
mala dvorana  
15.30 - 18:30  Centar za kulturu i informacije "Maksimir"
mala dvorana  
18:30  - 20:30 Atletski klub "Maksimir"
mala dvorana  
18.00 -20:00 SDP
velika dvorana  
20:00 - 22:00 MMTO
velika dvorana  
Srijeda  
09:00 - 12:00 Gerontološki centar "Maksimir"
velika dvorana  
16:00- 18:30 Centar za kulturu i informacije "Maksimir"
mala dvorana  
16:00 - 18:00 VMO Ružmarinka
velika dvorana  
18:30 - 20:00 VMO Ružmarinka
mala dvorana  
19:00 - 22:00 XV. samostalna družina izviđača "Tornado"
velika dvorana  
Četvrtak  
14:00 - 15:30 Gerontološki centar "Maksimir"
mala dvorana  
17:00 - 19:00 IPA - internacionalna udruga policajaca
velika dvorana  
19:00 -20:00  XV. samostalna družina izviđača "Tornado"
velika dvorana  
20:00 - 22:00 Klub uzgajivača golubova listonoša "Maksimir"
velika dvorana  
Petak  
19:00 - 22:00 XV. samostalna družina izviđača "Tornado"
velika dvorana  
Subota  
10:00 - 12:00 XV. samostalna družina izviđača "Tornado"
velika dvorana  
Nedjelja  
10:00 - 13:00 GENOM
mala dvorana  
15:00 - 18:00  IPA - internacionalna udruga policajaca
velika dvorana  
18:00 - 20:00 XV. samostalna družina izviđača "Tornado"
velika dvorana