clanak False

Raspored korištenja prostorija

19.04.2017.

Adresa prostora mjesne samouprave: Sesvete, Ulica Rudolfa  Ivankovića 34
Telefon: 292 52 74

Prostor površine 145,72 m2.

Raspored korištenja prostora

Ponedjeljak  
17:00-21:00,
dvorana
Hrvatska stranka umirovljenika
   
Utorak  
18:00-20:00,
dvorana
Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti
20 -22,
dvorana
Zajednica žena Katarina Zrinski
   
Srijeda  
18:00-20:00,
dvorana
Hrvatska demokratska zajednica
20:00-22:00,
1. srijeda u mjesecu,
dvorana
Živi zid
   
Četvrtak  
17:00-19:00,
dvorana
Socijaldemokratska partija Hrvatske
19:00-23:00,
dvorana
Matica umirovljenika Dubec
   
Petak  
   
Subota  
16:00-23:00,
dvorana
Matica umirovljenika Dubec