clanak False

Raspored korištenja prostorija

19.04.2017.

 

Adresa prostora mjesne samouprave: Strmec, Strmečka cesta 57
telefon: 653 81 50

Prostor površine 180 m².

Raspored korištenja prostora
 

Ponedjeljak  
19:00-21:00  Udruga Drvo života
21:00-23:00  KUD Sveta Ana
   
Utorak  
20:00-22:00  Udruga Obraz
   
Srijeda  
19:00-21:00  Udruga Drvo života
21:00-23:00  KUD Sveta Ana
   
Četvrtak  
19:00-21:00  Bandić Milan 365 - Rad i solidarnost
18:00-19:00 Živi zid
   
Petak  
19:00-21:00 HDZ-Temeljni ogranak Odranski Strmec
   
Subota  
   
Nedjelja  
15:00-20:00 NK "Omladinac" Odranski Strmec