clanak False

Raspored korištenja prostorija

19.04.2017.

 

Adresa prostora mjesne samouprave: Donji Trpuci, Trpučanska cesta 28
Telefon: 621 36 63

Prostor površine 255,50 m².

Raspored korištenja prostora

Ponedjeljak  
19:00-21:00
prvi i treći ponedjeljak u mjesecu
SDP-Mjesni ogranak Donji Trpuci
19:00-21:00
drugi i četvrti ponedjeljak u mjesecu
SDP- Mjesni ogranak Gornji Trpuci
   
Utorak  
19:00-21:00 Živi zid
   
Srijeda  
19:00-21:00 Bandić Milan 365 - Rad i solidarnost
   
Četvrtak  
19:00-21:00 Udruga Obraz
   
Petak  
18:00-21:00 DVD Trpuci
   
Subota  
18:00-21:00 DVD Trpuci
   
Nedjelja  
19:00-21:00
prva nedjelja u mjesecu
DVD Trpuci