clanak False

Raspored korištenja prostorija

19.04.2017.

 

Adresa prostora mjesne samouprave: Žerjavinec, Ulica Lj. Gaja 27
Prostor površine 130 m2

 

Raspored korištenja prostora  
Ponedjeljak  
10:00-11:00 Vijeće Mjesnog odbora
18:00-23:00,
ured
KUD Mladi Prigorci - Žerjavinec
Utorak  
18:00-23:00,
dvorana
KUD Mladi Prigorci - Žerjavinec
Srijeda  
18:00-23:00,
ured
KUD Mladi Prigorci - Žerjavinec
Četvrtak  
18:00-23:00,
dvorana
KUD Mladi Prigorci - Žerjavinec
Petak  
   
19:00-21:00,
4. petak u mjesecu,
ured i dvorana
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
- MO Žerjavinec
Subota  
18:00-20:00,
1. i 3. subota,
dvorana
Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti