clanak False

Raspored korištenja prostorija

19.04.2017.

Adresa prostora mjesne samouprave: Lužan, A. Šenoe 46
Prostor površine 440,90 m2

Raspored korištenja prostora
Ponedjeljak  
20:00-21:00,
dvorana
Športsko društvo Lužan
20:00-21:00,
1. ponedjeljak u mjesecu,
mala dvorana
Športsko društvo Lužan
Srijeda  
18:00-22:00,
1. srijeda u mjesecu,
mala dvorana
Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS)
20:00-21:00,
dvorana
Športsko društvo Lužan
Četvrtak  
19:00-21:00,
1.četvrtak
mala dvorana
Vijeće Mjesnog odbora
18:00-20:00,
1. i 3. četvrtak u mjesecu,
mala dvorana
Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti
Petak  
18:00-21:00,
1.petak
mala dvorana
Hrvatska seljačka stranka (HSS)
20:00-21:00,
dvorana
Športsko društvo Lužan
   
Subota  
18:00-21:00,
1. i 3. subota u mjesecu,
mala dvorana
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
- TO Lužan
Nedjelja  
13:00-15:00,
mala dvorana
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
- MO Lužan