clanak False

Ravnopravnost spolova

19.04.2017.
Ravnopravnost spolova je jedno od temeljnih načela pravne stečevine Europske unije, a osiguranje jednakih mogućnosti i suzbijanje spolne diskriminacije opći cilj i sastavni dio svih njezinih programa i politika. Hrvatska kao članica EU dužna je provoditi ciljeve definirane  u zakonodavnim i strateškim dokumentima koje Europska komisija donosi u području ravnopravnosti spolova.
Rodna perspektiva obuhvaća promišljanje kako se određeno pitanje, bez obzira na svoju prirodu, odražava na žene i muškarce. Spol je čimbenik koji utječe na živote ljudi, baš poput dobi, klase, etničke pripadnosti ili razine obrazovanja.
Osnovni zakonodavni okvir za područje ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj je Zakon o ravnopravnosti spolova. 
 
Grad Zagreb provodi niz mjera kojima bi se trebalo promijeniti stajalište javnosti prema rodnoj ravnopravnosti i rodnoj diskriminaciji te ostvariti napredak u poboljšanju ravnopravnosti žena i muškaraca u obitelji i svim područjima javnog života.
 
Grad Zagreb je aktivni član FemCities mreže, mreže europskih gradova za ravnopravnost spolova, putem koje gradovi razmjenjuju iskustava i dobre prakse na području ženskih politika na lokalnoj i regionalnoj razini.