clanak False

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

29.05.2020.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 28. svibnja 2020. otvoreni trajni poziv za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije, Referentni broj: UP.02.2.2.12.
 
OPĆI CILJ POZIVA
Pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.
 
SPECIFIČNI CILJEVI POZIVA
1. Smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije;
3. Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.
Svi projektni prijedlozi trebaju biti u skladu s općim ciljem te sva tri specifična cilja Poziva.
 
FINANCIJSKA ALOKACIJA I IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog Poziva iznose 100.000.000,00 kn.
KOMPONENTA 1:
Raspoloživi iznos: 30.000.000,00 kn
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 kn
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 kn
Intenzitet potpore: 70-100%
KOMPONENTA 2:
Raspoloživi iznos: 70.000.000,00 kn
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 kn
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 8.000.000,00 kn
Intenzitet potpore: 70-100%
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
U okviru komponente 1, prijavitelj može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
Ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:
- centar za socijalnu skrb.
U okviru komponente 2, prijavitelj može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
- ustanova;
- udruga;
- vjerska zajednica;
- pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj;
- zadruga.
 
PRIHVATLJIVI PARTNERI
I. U okviru komponente 1, partner može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
- centar za socijalnu skrb (ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi);
- jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
II. U okviru komponente 2, partner može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
1. Ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:
-dom socijalne skrbi;
-centar za pružanje usluga u zajednici;
2. Pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge:
-udruga;
-vjerska zajednica;
-pravna osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj;
-zadruga;
3. Pružatelj usluga za beskućnike
- ustanova;
- zadruga;
- udruga;
- vjerska zajednica;
- pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj;
4. Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
KOMPONENTA 1: AKTIVNOSTI KOJE ĆE PROVODITI CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB, SAMOSTALNO ILIU PARTNERSTVU
  • Element 1: Upravljanje projektom i administracija
  • Element 2: Aktivnosti vezane uz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga
  • Element 3: Aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije
  • Element 4: Aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici
  • Element 5: Promidžba i vidljivost.
KOMPONENTA 2 - AKTIVNOSTI KOJE ĆE PROVODITI OSTALI PRUŽATELJI SOCIJALNIH USLUGA, SAMOSTALNO ILI U PARTNERSTVUROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
  • Element 1: Upravljanje projektom i administracija
  • Element 2: Aktivnosti vezane uz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga
  • Element 3: Aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije
  • Element 4: Aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici
  • Element 5: Promidžba i vidljivost.
ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.
Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga za obje komponente je 31.12.2020. 
 
Dodatne informacije dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti