clanak False

Regionalni centar kompetentnosti Ruđera Boškovića

10.11.2020.
KORISNIK: Tehnička škola Ruđera Boškovića
PARTNER: Grad Zagreb
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 29.895.440,12 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 29.895.440,12 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 14. lipnja 2019. do 14. listopada 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom Regionalni centar kompetentnosti Ruđera Boškovića unaprijedit će se infrastruktura regionalnog centra u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenzivirati suradnja sa sličnim centrima u EU. U sklopu projekta preuredit će se, prilagoditi, dograditi i opremiti postojeći prostori Tehničke škole Ruđera Boškovića.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj projekta je povećati relevantnost strukovnog obrazovanja kroz poboljšane uvjete u sektorima elektrotehnike i računalstva s ciljem veće zapošljivosti učenika. Kao rezultat provedbe projekta postojeći prostori Tehničke škole Ruđer Bošković će se preurediti, prilagoditi, dograditi i opremiti kako bi se povećala relevantnost strukovnog obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, a s ciljem veće zapošljivosti učenika i razvoja suradnje s ostalim dionicima.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: Iva.Milardovic-Stimac@zagreb.hr; projekt@rckrb.hr
POVEZNICA: https://www.tsrb.hr/regionalni-centar-kompetentnosti/ 
 

Projekti u provedbi