clanak False

Registracija poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

07.04.2017.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2017. godine donijela Zaključak kojim se određuje uvođenje elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana kao i za sve postupke i formalnosti vezane za pristup i izvođenje uslužne djelatnosti u smislu Zakona o uslugama, sukladno posebnim propisima o uvjetima ostvarenja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske.

U svrhu provedbe navedenog Zaključka, Ministarstvo turizma je pripremilo obrasce te informacije o uvjetima pristupa uslužnim djelatnostima koji se odnose na postupke ishođenja rješenja sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 85/15 i 121/16) i Zakonu o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14) i prilagodilo ih za objavu na mrežnim stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr i Jedinstvene kontaktne točke pri HGK www.psc.hr .

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša omogućio je zaprimanje obrazaca i dostavljanje dokumentacije za potrebe navedenih postupaka elektroničkim putem na e-mail: gospodarstvo-djelatnosti@zagreb.hr.