clanak False

Rezervacija parkirališnog mjesta

06.04.2016.

Prema Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/11) određena je nadležnost Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektora za promet, za izdavanje rješenja o rezervaciji parkirališnih mjesta.

Zahtjev za rezervaciju mogu podnjeti:

  • državna tjela i pravne osobe važne za Republiku, tijela Grada Zagreba i pravne osobe važne za Grad Zagreb, pod uvjetom da zgrade u kojima se obavlja njihova djelatnost nemaju dvorište ili neki drugi parkirališni prostor ili ako se u neposrednoj blizini ne nalazi javna garaža;
  • veleposlanstva i konzulati;

 

Zahtjev se predaje u pisanom obliku, s kratkim obrazloženjem i brojem potrebnih parkirališnih mjesta, na šalteru za prijam pošte Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb.


Rezervacija parkirališnih mjesta za osobe s posebnim potrebama

Prema Odluci o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14 i 9/15) određena je nadležnost Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektora za promet za izdavanje rješenja o rezervaciji parkirališnih mjesta za osobe s posebnim potrebama, odnosno osoba s invaliditetom.
Zahtjev mogu podnijeti fizičke osobe koje posjeduju rješenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektora za promet, za korištenje znaka za označavanje vozila osoba s invaliditetom, te pravne osobe i tijela.
Zahtjev treba biti u pisanom obliku, s kratkim obrazloženjem i preslikom rješenja Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektora za promet, o korištenju znaka pristupačnosti.
Zahtjev se predaje u pisanom obliku, na šalteru za prijam pošte Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb.
Rezervacija se ne izdaje za konkretno vozilo, već se parkirališno mjesto obilježava znakom za vozila invalida.


Rezervacija parkirališnih mjesta za vozila dostave

Odlukom o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14 i 9/15) određena je nadležnost Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektora za promet za određivanje mjesta za zaustavljanje i parkiranje teretnih vozila zbog opskrbe i dostave.
Inicijativu za označavanje parkirališnih mjesta za vozila dostave mogu pokrenuti tvrtke i ustanove, ako postojećom regulacijom prometa nije postavljen znak rezervacije parkirališnih mjesta za vozila dostave u neposrednoj blizini.
Zahtjev se predaje u pisanom obliku, na šalteru za prijam pošte Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb.