clanak False

Rezultati Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata za 2012.

21.05.2012.

 REZULTATI Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata za 2012.

 Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata za 2012. objavljenog 4. siječnja 2012., a sukladno Odluci  o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja promicanja zdravlja i područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11), te Zaključku  gradonačelnika Grada Zagreba. o odabiru programa/projekta i visini financijske potpore udrugama i drugim fizičkim i pravnim osobama iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata od 8. svibnja 2012., sufinanciraju se sljedeći programi/projekti:

 Prilog: Popis odabranih programa/projekata          


Natječaji/ pozivi / javne rasprave