clanak False

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice

02.07.2019.
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Građevna čestica utvrđuje se rješenjem:
 • ako za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine,
 • kada je obveza utvrđivanja tog zemljišta, odnosno čestice propisana posebnim zakonom,
 • kada vlasnik građevine želi promijeniti oblik i veličinu građevne čestice na kojoj je postojeća zgrada u skladu s dokumentom prostornog uređenja.

  Građevna čestica određuje se u skladu s prostornim planom, a ako to nije moguće tada u skladu s pravilima struke vodeći računa da se građevna čestica utvrdi tako da oblikom i veličinom omogućava redovitu uporabu građevine.
  U skladu s rješenjem o utvrđivanju građevne čestice provodi se parcelacija građevinskog zemljišta. 
  Zahtjev za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice podnosi vlasnik zemljišta, vlasnik građevine, investitor građevine ili druge osobe koje za to imaju pravni interes.

  OBRAZAC – zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice


  Smatra se da za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine: ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađene dvije ili više građevina koje građevinski, funkcionalno ili tehničko-tehnološki nisu cjelina; ako je građevina izgrađena na dvije ili više katastarskih čestica; ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je površina manja ili veća od površine propisane prostornim planom; ako je postojeća katastarska čestica, na kojoj je izgrađena građevina, takva da se ne može smatrati zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine; ako se radi o zgradi ozakonjenoj sukladno posebnom zakonu.