clanak False

Rotor Remetinec za sigurniji promet

03.06.2020.
  • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
  • Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

 

Projekt: Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec

 

Korisnik:  Grad Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 331.651.787,38 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 320.957.209,87 HRK

EU sufinanciranje projekta: 272.813.628,39 HRK

Trajanje projekta: 1. travnja 2017. do 30. studenog 2020.

Kontakt: info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr; euzg@zagreb.hr


Grad Zagreb s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje potpisao je u Gradskoj upravi dana 27. ožujka 2019. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec. 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 331.651.787,38 kuna, dok dodijeljena bespovratna sredstava iznose 320.957.209,87 kuna, od kojih se 272.813.628,39 kuna sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 48.143.581,48 kuna iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.  
Ukupno trajanje provedbe svih projektnih aktivnosti je 44 mjeseca.  Opći cilj projekta je povećanje protočnosti i sigurnosti rotora Remetinec. Provedba projekta Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec pridonijet će ostvarenju pokazatelja specifičnog cilja 7a1 - Unaprjeđenje cestovne TEN-T mreže i pristupa TEN-T cestovnoj mreži Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK).

 KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec obuhvaća temeljitu rekonstrukciju postojećeg najfrekventnijeg prometnog čvorišta grada Zagreba i najvećeg kružnog toka u gradu, koja se sastoji od: izgradnje podvožnjaka na Jadranskoj aveniji/Aveniji Dubrovnik, opremanja prometnom signalizacijom novog prometnog rješenja, izmještanja i izgradnje nove svjetlovodne distribucijske mreže, vodokomunalne infrastrukture, plinovoda, javne rasvjete te krajobraznog uređenja. Temeljita rekonstrukcija koja će se odvijati u dvije faze obuhvatiti će i tramvajsku prugu.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Opći cilj projekta je povećanje protočnosti i sigurnosti rotora Remetinec, a njegova provedba  će pridonijeti ostvarenju pokazatelja specifičnog cilja 7a1 - Unaprjeđenje cestovne TEN-T mreže i pristupa TEN-T cestovnoj mreži Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK). Također, ovim kapitalnim gradskim projektom povećat će se sigurnost i protočnost kružnog toka, te znatno olakšati prometovanje u tom dijelu grada i riješiti jedna od najvećih crnih prometnih točaka u Zagrebu.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hreuzg@zagreb.hr

POVEZNICE: https://strukturnifondovi.hr/popis-projekata/rekonstrukcija-raskrizja-jadranske-avenije-i-avenije-dubrovnik-rotor-remetinec/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
https://www.zagreb.hr/rotor-remetinec-za-sigurniji-promet/107193