clanak False

Sanacija Bukovačke ceste

16.07.2020.
Danas, 16. srpnja, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. zaprimila je dojavu o propadu prometnice na lokaciji Bukovačka cesta, otprilike 6 metara sjevernije od sanacije koja je izvršena u lipnju ove godine.

Ekipe VIO d.o.o. odmah su izašle na teren te je utvrđeno da je došlo do popuštanja boka kanala profila 270/195, a time i postepenog ispiranja materijala nadsloja kolektora, što je za posljedicu imalo urušenje prometnice. Odmah je izvršeno inicijalno snimanje te će se već danas pristupiti otvaranju građevne jame na mjestu urušenja, a nakon istog će se izvršiti detaljno snimanje kako bi se moglo pristupiti sanaciji kolektora.

S podružnicom Zagrebačke ceste dogovoreno je postavljanje privremene regulacije prometa kako bi se osigurala sigurnost prometa i djelatnika na sanaciji.

O tijeku sanacije ćemo vas i dalje obavještavati.

Gradske vijesti - 2020.