clanak False

Savjet za internetsku prezentaciju Grada Zagreba

12.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Savjet za internetsku prezentaciju Grada Zagreba
(12.7.2017.,
izmjena 5.12.2018.)
- za predsjednika:
Ana Ćosić Pajurin;
- za članove:
Igor Plavčić,
Koraljka Eterović,
Ana Gojanović - Rakić,
Luka Thumm.

Radna tijela gradonačelnika