clanak False

Sektor za Centralni registar ljudskih resursa Grada - II. kat

03.10.2017.

Pomoćnik pročelnice za Centralni registar ljudskih resursa Grada: kontakt osoba:

Tel: 6101-390, 6101-359, faks: 6101-510

 

- obavljaju se poslovi uspostave, vođenja, razvoja i održavanja Centralnog registra ljudskih resursa Grada (u nastavku teksta: Registar) za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe kojih je osnivač Grad ili trgovačko društvo u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada, kontrole kvalitete i dinamike unosa i ažuriranja podataka u Registar, obrade podataka i metodološke razrade raznovrsnih pokazatelja iz Registra u vezi sa zaposlenima, vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja te prijedloga i mišljenja u vezi s korištenjem ljudskih resursa i zapošljavanjem, predlaganje mjera za unapređenje upravljanja i razvoja ljudskih resursa, izrade analitičkih podloga, analiza i izvješća i drugih stručnih materijala te dostave podataka gradonačelniku Grada Zagreba.

 

SLUŽBA ZA VOĐENJE, RAZVOJ I ODRŽAVANJE CENTRALNOG REGISTRA LJUDSKIH RESURSA GRADA

Voditelj službe za vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada: Nenad Kazija

Tel: 6101-264, 6101-359, faks: 6101-510

E-mail: nenad.kazija@zagreb.hr

 

- obavljaju se poslovi uspostave, vođenja, razvoja i održavanja Registra za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe kojih je osnivač Grad ili trgovačko društvo u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada, kontrole kvalitete i dinamike unosa i ažuriranja podataka u Registar, obrade podataka te izrade izvješća i dostave podataka gradonačelniku Grada Zagreba.

 

SLUŽBA ZA ANALIZU I VREDNOVANJE KORIŠTENJA RASPOLOŽIVIH LJUDSKIH RESURSA

Voditeljica službe za analizu i vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa: Snježana Bakota

Tel: 6101-281, 6101-359, faks: 6101-510

E-mail: snjezana.bakota@zagreb.hr

 

- obavljaju se poslovi analitičke obrade podataka, metodološke razrade raznovrsnih pokazatelja iz Registra u vezi sa zaposlenima, vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja te prijedloga i mišljenja u vezi s korištenjem ljudskih resursa i zapošljavanjem, predlaganja mjera za unapređenje upravljanja i razvoja ljudskih resursa, izrade analitičkih podloga, analiza, izvješća i drugih stručnih materijala te dostave podataka gradonačelniku Grada Zagreba.