clanak False

Sektor za građanska stanja

08.05.2023.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Draškovićeva 15

Pomoćnica pročelnika za građanska stanja - Daniela Krivda
Tel:01 616-6191, faks:01 616-6187
E-mail: daniela.krivda@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi sklapanja brakova i životnih partnerstava osoba istog spola, poslovi vezani uz građanska stanja prvog stupnja koji se odnose na promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune i poništenje upisa u državnim maticama, vođenja državnih matica, osnivanja posebnog matičnog arhiva, vođenja posebnoga urudžbenog zapisnika za spise državnih matica, vođenja i ažuriranja evidencije birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu i Središnje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenja i ažuriranja registra birača Grada Zagreba, vođenja evidencije birača državljana država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj, te izdavanja uvjerenja odnosno drugih isprava o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija ako je to zakonom određeno.

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA , na lokaciji: Zagreb, Avenija Dubrovnik 12

ODJEL ZA GRAĐANSKA STANJA GRADA ZAGREBA
Voditeljica odjela za građanska stanja: Zvjezdana Petković, soba 16, I kat
Tel:01 658-5524, faks:01 658-5530
E-mail: zvjezdana.petkovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi sklapanja brakova i životnih partnerstava osoba istog spola u službenim prostorijama i izvan službenih prostorija u Gradu Zagrebu, koordinacije poslova u vezi sa sklapanjem brakova, vođenja matice vjenčanih diplomatskih misija/konzularnih ureda predanih od strane nadležnog Ministarstva i izdavanje isprava iz istih, poslovi vezani uz građanska stanja prvog stupnja koji se odnose na promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune i poništenje upisa u državnim maticama, vođenje državnih matica i knjige državljana, izdavanje isprava iz istih, poslovi u vezi sklapanja brakova u vjerskom obliku, sklapanje brakova u građanskom obliku, osnivanje i vođenje posebnog matičnog arhiva, te osnivanje i vođenje posebnog urudžbenog zapisnika za spise državnih matica.

IZVAN SJEDIŠTA Odjela, na lokaciji: Zagreb, Trg Francuske Republike 15
 
SREDIŠNJI ODSJEK ZA SKLAPANJE BRAKOVA I ŽIVOTNIH PARTNERSTAVA
Voditeljica Središnjeg odsjeka za sklapanje brakova i životnih partnerstava - Tanja Barić
Tel.: 01 610-1773, fax: 01 610-1713
E-mail: tanja.baric@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi sklapanja brakova i životnih partnerstava osoba istog spola u službenim prostorijama i izvan službenih prostorija u Gradu Zagrebu, koordinacije poslova u vezi s održavanjem sklapanja brakova i životnih partnerstava osoba istog spola u službenim prostorijama i izvan službenih prostorija Grada Zagreba, izrade mjesečnih izvješća o sklopljenim brakovima i životnim partnerstvima izvan službenih prostorija Grada Zagreba, vođenja registra životnog partnerstva, vođenja matice vjenčanih diplomatskih misija/konzularnih ureda predanih od strane nadležnog Ministarstva i izdavanje isprava iz matica i registra, izdavanja uvjerenja odnosno drugih isprava o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija ako je to zakonom određeno.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: ČrnomerecDubravaMaksimirMedveščakNovi ZagrebPeščenicaSesveteSusedgrad i Trešnjevka.

Napomena: Zbog sanacije zgrade PU Maksimir na adresi Petrova 116 matični ured Maksimir će od 6. lipnja 2022. do daljnjeg raditi na lokaciji Draškovićeva 15  (ulaz iz Martićeve) u zgradi PU Medveščak u sobama 30, 32 i 33/ II kat. Brojevi telefona ostaju isti.  

ODSJEK ZA UREDSKO POSLOVANJE MATIČARSTVA
Voditeljica odsjeka za uredsko poslovanje matičarstva - Ankica Borovac Džigurski
Tel: 01 658-5523, faks: 01 658-5530
E-mail: anica.borovac-dzigurski@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vođenja posebnog urudžbenog zapisnika za državne matice, osnivanja i vođenja posebnog matičnog arhiva, praćenja unosa podataka u uredske evidencije, sudjelovanja u poboljšanju rada aplikacije uredskog poslovanja te sudjelovanja u predlaganju njezine nadogradnje prema nadležnom Ministarstvu, poslovi vezani uz pripremu za odabiranje arhivskog gradiva i izlučivanje registraturnog gradiva, te zaštite i vrednovanja gradiva iz djelokruga Odjela

ODJEL ZA SREDIŠNJE EVIDENCIJE I REGISTAR BIRAČA, na lokaciji: Zagreb, Draškovićeva 15
Voditeljica odjela za središnje evidencije i registar birača: Renata Severin
Tel: 01 460-3509, fax: 01 616-6187
 E-mail: renata.severin@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani uz građanska stanja prvog stupnja koji se odnose na promjene osobnog imena za hrvatske državljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, naknadne upise, ispravke, dopune i poništenje upisa u državnim maticama i registru birača, vođenje državnih matica za hrvatske državljane za koje su činjenice rođenja, sklapanja brakova ili smrti nastale u inozemstvu a nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, vođenje i ažuriranje središnje evidencije birača za hrvatske državljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, provođenje postupka prethodne registracije, davanje suglasnosti za izdavanje potvrde i izdavanje potvrda iz istog, osnivanje i vođenje posebnog matičnog arhiva, vođenje središnje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje knjige državljana Grada Zagreba za upisane do 1. siječnja 1992. i izdavanje isprava iz istih, poslovi vođenja i ažuriranja registra birača Grada Zagreba, provođenje postupka privremenog upisa i ispisa iz registra birača, provođenja postupka aktivne registracije, izdavanja potvrda iz registra i popisa birača Grada Zagreba, te vođenja evidencije birača državljana država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.

SREDIŠNJI ODSJEK ZA MATIČARSTVO I EVIDENCIJU BIRAČA KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, na lokaciji: Zagreb, Draškovićeva 15
Voditeljica Središnjeg odsjeka za matičarstvo i evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj - Kristina Horvatić
Tel.: 01 616-6175, 01 616-6176, fax:01 616-6187
 E-mail: kristina.horvatic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vođenja državnih matica za hrvatske državljane za koje su činjenice rođenja, sklapanja brakova i smrti nastale u inozemstvu a osobe nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, izdavanja isprava iz istih, vođenja posebnog matičnog arhiva, vođenje i ažuriranje središnje evidencije birača za hrvatske državljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, te provođenja postupka aktivne registracije, davanja suglasnosti za izdavanje potvrde i izdavanje potvrda iz istog.

IZVAN SJEDIŠTA Odjela, na lokaciji: Zagreb, Avenija Dubrovnik 12

SREDIŠNJI ODSJEK ZA DRŽAVLJANSTVO
Voditeljica Središnjeg odsjeka za državljanstvo - Kristina Šimrak
Tel.: 01 610-1544, fax: 01 610-1551
E-mail: kristina.simrak@zagreb.hr
- Obavljaju se poslovi vođenja knjige državljana osoba upisanih do 1. siječnja 1992. godine, vođenja središnje evidencije o hrvatskom državljanstvu i izdavanje isprava iz istih, te osnivanje i vođenje arhiva knjige državljana.

IZVAN SJEDIŠTA Odjela, na lokaciji: Zagreb, Trg Francuske Republike 15

ODSJEK ZA VOĐENJE REGISTRA BIRAČA GRADA ZAGREBA
Voditeljica odsjeka za vođenje registra birača Grada Zagreba: Andreja Starešina
Tel: 01 610-1766, fax: 01 610-1702
E-mail: andreja.staresina@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vođenja i ažuriranja registra birača Grada Zagreba, provođenja postupka privremenog upisa i ispisa iz registra birača, provođenja prethodne registracije, izdavanja potvrda iz registra i popisa birača Grada Zagreba, te vođenja evidencije birača državljana država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.