clanak False

Sektor za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata

20.11.2023.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi:
 
SEKTORA ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I STAMBENIH OBJEKATA, zbog obnove od potresa zgrade gradske uprave PU Trnje, Ulica grada Vukovara 56-60 Sektor se privremeno preselio na lokaciju: Zagrebački Velesajam, Avenija Dubrovnik 15, Upravna zgrada broj I, III. i IV. kat
 E- mail: obnovazgrada@zagreb.hr

Pomoćnik pročelnika za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata: Dario Krnjaković
tel: 01/6100-724 i 01/6100-710, faks: 01/6100-933
E-mail: obnovazgrada@zagreb.hr


- Sektor za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata obavlja poslove vezane za pripremu tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, na pripremu i ishođenje suglasnosti, posebnih uvjeta i dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno - knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, poslove vezane za planiranje građenja i sanacije i poslove građenja i sanacije oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, izradu projektnih zadataka, poslove u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe iz djelokruga Sektora, što ih provodi nadležna služba (za javnu nabavu), pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, analize ponuda i kontrola troškova, praćenje rokova i dinamike izrade, pripremanje dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanje u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanje rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanje u organiziranju tehničkog pregleda u postupku izdavanja uporabne dozvole, izradu konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenje stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanje eventualnih nedostataka obrade te dostavu podataka za izradu godišnjih programa, izvješća i planova rada.


ODJEL ZA  GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA PREDŠKOLSTVA, ŠKOLSTVA I SPORTA 
Voditeljica odjela za  građenje i sanaciju oštećenih objekata predškolstva, školstva i sporta: Ivanka Lovrić
tel: 01/610-0717 
E-mail: ivanka.lovric@zagreb.hr

- U Odjelu za građenje i sanaciju oštećenih objekata predškolstva, školstva i sporta obavljaju se poslovi pripreme tehničke dokumentacije, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno-knjižne i geodetske dokumentacije, pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, organiziranje izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata, organiziranje izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura, te suradnje s Gradskim uredom za upravljanje imovinom i stanovanje radi pripreme građenja i sanacije oštećenih objekata društvenih djelatnosti. Obavljaju se poslovi koji se odnose na prikupljanje podataka i suradnju s nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja građenja i sanacije i poslove građenja i sanacije objekata predškolskog i školskog odgoja, poslove vezani za građenje i sanaciju športskih objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanja u stručnoj obradi ponuda, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu).


ODSJEK ZA PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA PREDŠKOLSTVA, ŠKOLSTVA I SPORTA
Voditeljica odsjeka za pripremu tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata predškolstva, školstva i sporta:Tereza Marković Omrčen
tel: 01/610-0713
E-mail: tereza.markovic-omrcen@zagreb.hr

-  U Odsjeku za pripremu tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata predškolstva, školstva i sporta obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i ishođenje suglasnosti, posebnih uvjeta i dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno-knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti iz djelokruga Odsjeka, pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, analize ponuda  i kontrola troškova, praćenje rokova i dinamike izrade, odnosno poslove u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), analize prijedloga paghrcelacije, sudjelovanje u pribavljanju posebnih uvjeta i mišljenja u postupku izdavanja lokacijskih dozvola i postupku izdavanja građevinskih dozvola, organiziranje izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata zbog potrebe utvrđivanja prava služnosti za polaganje i održavanje komunalnih instalacija prema konačnim i pravomoćnim lokacijskim dozvolama (praćenje izrade i potvrđivanja, kontrola rokova  izvršenja), organiziranje izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura (praćenje izrade i kontrola rokova izvršenja) te suradnju s Gradskim uredom za upravljanje imovinom i stanovanjem radi pripreme građenja i sanacije oštećenih objekata društvenih djelatnosti.


ODSJEK ZA  GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH  OBJEKATA PREDŠKOLSTVA, ŠKOLSTVA I SPORTA
Voditeljica odsjeka za pripremu tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih  objekata predškolstva, školstva i sporta: Tea Peršun
tel: 01/610-0916  
E-mail: tea.persun@zagreb.hr

- U Odsjeku za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti obavljaju se poslovi prikupljanja podataka i suradnje sa nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja izgradnje i sanacije dječjih vrtića, osnovnih škola, srednjih škola,  dječjih igrališta, športskih igrališta, tehničkih radionica, dječjih igraonica i drugih objekata vezanih za program potreba u obrazovanju, športskih dvorana, stadiona, bazena, športskih centara, športskih borilišta na otvorenome, objekata za rekreaciju i drugih objekata vezanih za program potreba športa, izrade projektnih zadataka, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno usklađivanja izrade projektne dokumentacije i pripremanja uvjeta za realizaciju građenja, rekonstrukcija ili sanacije oštećenih objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanja u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova sukladno ugovoru o izvođenju radova, usklađivanja rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanja u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenja stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanja eventualnih nedostataka obrade te dostava podataka za izradu godišnjih programa, izvješća i planova rada.


ODJEL ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA SOCIJALNE ZAŠTITE I ZDRAVSTVA 
Voditeljica odjela za građenje i sanaciju oštećenih objekata socijalne zaštite i zdravstva: Zrinka Pichler Borošak
tel: 01/610-0759 
E-mail: zrinka.pichler-borosak@zagreb.hr
 
- U Odjelu za građenje i sanaciju oštećenih objekata socijalne zaštite i zdravstva obavljaju se poslovi pripreme tehničke dokumentacije, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno-knjižne i geodetske dokumentacije, pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, organiziranje izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata, organiziranje izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura, te suradnje s Gradskim uredom za upravljanje imovinom i stanovanjem radi pripreme građenja i sanacije oštećenih objekata društvenih djelatnosti. Obavljaju se poslovi koji se odnose na prikupljanje podataka i suradnju s nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja građenja i sanacije i poslove građenja i sanacije poslove vezani za građenje i sanaciju objekata socijalne zaštite i zdravstva, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanja u stručnoj obradi ponuda, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

ODSJEK ZA PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA SOCIJALNE ZAŠTITE I ZDRAVSTVA
Voditelj odsjeka za pripremu tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata socijalne zaštite i zdravstva: kontakt osoba
Tel.: 01/610-0710

- U Odsjeku za pripremu tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata socijalne zaštite i zdravstva obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i ishođenje suglasnosti, posebnih uvjeta i dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno-knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti iz djelokruga Odsjeka, pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, analize ponuda  i kontrola troškova, praćenje rokova i dinamike izrade, odnosno poslove u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), analize prijedloga parcelacije, sudjelovanje u pribavljanju posebnih uvjeta i mišljenja u postupku izdavanja lokacijskih dozvola, organiziranje izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata zbog potrebe utvrđivanja prava služnosti za polaganje i održavanje komunalnih instalacija prema konačnim i pravomoćnim lokacijskim dozvolama (praćenje izrade i potvrđivanja, kontrola rokova  izvršenja), organiziranje izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura (praćenje izrade i kontrola rokova izvršenja) te suradnju s Gradskim uredom za upravljanje imovinom i stanovanjem radi pripreme građenja i sanacije oštećenih objekata društvenih djelatnosti.


ODSJEK ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA SOCIJALNE ZAŠTITE I ZDRAVSTVA
Voditelj odsjeka za građenje i sanaciju oštećenih  objekata socijalne zaštite i zdravstva: kontakt osoba
tel: 01/610-0729
E-mail:

- U Odsjeku za građenje i sanaciju oštećenih objekata socijalne zaštite i zdravstva obavljaju se poslovi prikupljanja podataka i suradnje sa nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja izgradnje i sanacije, kliničkih bolničkih centara, bolnica, poliklinika, domova zdravlja, ambulanta, domova za starije osobe, centara za rehabilitaciju, psihijatarskih i drugih ustanova socijalne zaštite i zdravstva i drugih objekata vezanih za program potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi, izrade projektnih zadataka, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno usklađivanja izrade projektne dokumentacije i pripremanja uvjeta za realizaciju građenja, rekonstrukcija ili sanacije oštećenih objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanja u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanja rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanja u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenja stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanja eventualnih nedostataka obrade te dostava podataka za izradu godišnjih programa, izvješća i planova rada.

​ODJEL ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA KULTURE, GRADSKIH I STAMBENIH OBJEKATA
​Voditeljica odjela za građenje i sanaciju oštećenih objekata kulture, gradskih i stambenih objekata:Ivana Miliša Klarić
Tel.: 01/610-0712
e-mail: ivana.milisa-klaric@zagreb.hr

U Odjelu za građenje i sanaciju oštećenih objekata kulture, gradskih i stambenih objekata obavljaju se poslovi pripreme tehničke dokumentacije, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno-knjižne i geodetske dokumentacije, pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, organiziranje izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata, organiziranje izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura, te suradnje s Gradskim uredom za upravljanje imovinom i stanovanjem radi pripreme građenja i sanacije oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata. Obavljaju se poslovi koji se odnose na prikupljanje podataka i suradnju s nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja građenja i sanacije i poslove građenja i sanacije objekata kulture, gradskih i stambenih objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanja u stručnoj obradi ponuda, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

​ODSJEK ZA PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA KULTURE, GRADSKIH I STAMBENIH OBJEKATA
Voditeljica Odsjeka za pripremu tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata kulture, gradskih i stambenih objekata: Martina Nikolić
Tel.: 01/610-0708
E-mail: martina.nikolic@zagreb.hr

U Odsjeku za pripremu tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata kulture, gradskih i stambenih objekata obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i ishođenje suglasnosti, posebnih uvjeta i dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata kulture, gradskih i stambenih objekata, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno-knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata kulture, gradskih i stambenih objekata iz djelokruga Odsjeka, pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, analize ponuda i kontrolu troškova, praćenje rokova i dinamike izrade, odnosno poslove u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), analize prijedloga parcelacije, sudjelovanje u pribavljanju posebnih uvjeta i mišljenja u postupku izdavanja lokacijskih dozvola, organiziranje izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata zbog potrebe utvrđivanja prava služnosti za polaganje i održavanje komunalnih instalacija prema konačnim i pravomoćnim lokacijskim dozvolama (praćenje izrade i potvrđivanja, kontrola rokova izvršenja), organiziranje izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura (praćenje izrade i kontrola rokova izvršenja) te suradnju s Gradskim uredom za upravljanje imovinom Grada radi pripreme građenja i sanacije oštećenih objekata kulture, gradskih i stambenih objekata.


ODSJEK ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA KULTURE, GRADSKIH I STAMBENIH OBJEKATA
Voditeljica odsjeka za građenje i sanaciju oštećenih objekata kulture, gradskih i stambenih objekata - Tereza Marković Omrčen
Tel.: 01/610-0710 
E-mail: tereza.markovic-omrcen@zagreb.hr

U Odsjeku za građenje i sanaciju oštećenih objekata kulture, gradskih i stambenih objekata obavljaju se poslovi  prikupljanja podataka i suradnje sa nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja izgradnje i sanacije muzeja, koncertnih dvorana, kazališta, galerija, društvenih domova, narodnih sveučilišta, zbirki, spomenika, spomen obilježja pod zaštitom spomenika kulture i prirode, i drugih objekata vezanih za program potreba u kulturi i drugih objekata, osobito izgradnje dobrovoljnih vatrogasnih društava, mjesnih odbora, višefunkcionalnih objekata, radovi na obnovi pročelja i krovova zgrada, oštećenih stambenih objekata, izrade projektnih zadataka poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno usklađivanja izrade projektne dokumentacije i pripremanja uvjeta za realizaciju građenja, a ili sanacije objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanje u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanja rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanja u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenja stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanja eventualnih nedostataka, obrade  te dostave podataka za izradu godišnjih programa, izvješća i planova rada.

ODJEL ZA RADOVE NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA - na lokaciji: Zagreb, Av. Marina Držića 4
Voditelj odjela za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara: Ivica Blažun
Tel.: 01/6166-312
E-mail: ivica.blazun@zagreb.hr

U Odjelu za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara obavlja poslove koji se odnose na pripremu tehničke dokumentacije za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno - knjižne i geodetske dokumentacije, poslove vezane za planiranje izvođenja i izvođenje radova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, pripremanje dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanje u stručnoj obradi ponuda, poslove u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što ih provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

ODSJEK ZA PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA
Voditeljica odsjeka za pripremu tehničke dokumentacije za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara: Iva Peček
Tel.: 01/6166-312
E-mail: iva.pecek@zagreb.hr

U Odsjeku za pripremu tehničke dokumentacije za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i ishođenje suglasnosti, posebnih uvjeta i dozvola za radove, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno - knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara iz djelokruga Odjela, pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, analize ponuda  i kontrola troškova, praćenje rokova i dinamike izrade, odnosno poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), analize prijedloga parcelacije, sudjelovanje u pribavljanju posebnih uvjeta i mišljenja u postupku izdavanja lokacijskih dozvola, organiziranje izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata zbog potrebe utvrđivanja prava služnosti za polaganje i održavanje komunalnih instalacija prema konačnim i pravomoćnim lokacijskim dozvolama (praćenje izrade i potvrđivanja, kontrola rokova izvršenja), organiziranje izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura (praćenje izrade i kontrola rokova izvršenja) te suradnju s Gradskim uredom za upravljanje imovinom Grada radi pripreme radova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

ODSJEK ZA RADOVE NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA
Voditelj Odsjeka za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara: Mato Mauhar
Tel.: 01/6166-312
E-mail: mato.mauhar@zagreb.hr

U Odsjeku za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara obavljaju se poslovi prikupljanja podataka i suradnje sa nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja izvođenja radova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno usklađivanja izrade projektne dokumentacije i pripremanje uvjeta za realizaciju radova, rekonstrukcije ili sanacije objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanje u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanja rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanja u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenja stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanje eventualnih nedostataka, obrade podataka za izradu programa, izvješća i planova rada.