clanak False

Sektor za informiranje i građane- III. kat

15.10.2020.

Pomoćnik pročelnika za informiranje i građane - Josip Krajina:
Tel: 610-1530, faks: 610-1394
E-mail: javnost@zagreb.hr

-obavlja poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama, uspostave odnosa gradske uprave sa svim vrstama javnosti, poslove primanja građana, predstavnika udruga građana i drugih neprofitnih organizacija, razmatranja njihovih predstavki, prijedloga i zamolbi, te poduzimanja mjera za njihovo rješavanje.
 

SLUŽBA ZA INFORMIRANJE

Voditeljica Službe za informiranje - Ana Gojanović-Rakić
Tel: 616-6284
E-mail:ana.gojanovic-rakic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi kreiranja, uspostave i unapređivanja odnosa gradske uprave sa svim vrstama javnosti o kojima ovisi uspješnost njenog rada, a koji obuhvaćaju prikupljanje i obradu informacija o radu gradske uprave radi njihovog objavljivanja na usmeni, pisani, odnosno audiovizualni način, dostavljanje informacija u riječi i slici medijima, organiziranje press konferencija, davanje intervjua, povremeno izdavanje tiskanog i snimljenog materijala, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Službe što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslovi izravnog predstavljanja gradske uprave posjetiteljima, poslovi izrade programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, organiziranja tribina, savjetovanja i seminara o pitanjima značajnima za Grad i  poslovi vođenja dokumentacije.
 

SLUŽBA ZA GRAĐANE

Voditelj Službe za građane - Ivan Mršić
Tel: 610-1297
E-mail:ivan.mrsic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi primanja građana, predstavnika udruga građana i drugih neprofitnih organizacija, razmatranja njihovih predstavki, prijedloga i zamolbi, poduzimanja mjera za njihovo rješavanje, informiranja građana i udruga građana o načinu rješavanja njihovih pitanja, razvijanja i unapređivanja raznih oblika komunikacije između građana i Gradske uprave, udruga građana i drugih neprofitnih organizacija, odnosno interesnih grupa radi definiranja njihovih potreba i prijedloga, organiziranja provođenja ispitivanja javnog mnijenja i suradnje s gradskim upravnim tijelima i tijelima mjesne samouprave.