clanak False

Sektor za komunikacije i potporu operativnim snagama

Pomoćnik pročelnika za komunikacije i potporu operativnim snagama: kontakt osoba:

tel: 658-5145

 

ODJEL ZA KOMUNIKACIJE I GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKE PODATKE

Voditeljica Odjela za komunikacije i geografsko-informacijske podatke: Kristina Martinović

tel: 658-5126

E-mail: Kristina.Martinovic@zagreb.hr

 

- U Odjelu za komunikacije i geografsko-informacijske podatkeobavljaju se poslovi u vezi s planiranjem, razvojem, održavanjem i uporabom sustava komunikacija te prikupljanjem, unosom, georeferenciranjem, uporabom i održavanjem baza geografsko-informacijskih podataka (GIS) za operativne snage zaštite i spašavanja Grada, integracijom komunikacijskog sustava s komunikacijskim sustavom središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove ZiS, omogućavanjem koordinacije rada i djelovanja sudionika zaštite i spašavanja na području Grada sredstvima komunikacije, pripremanjem sustava komunikacija za upravljanje velikom nesrećom ili katastrofom, davanjem potrebnih informacija sudionicima zaštite i spašavanja, obavljanjem poslova održavanja ispravnosti komunikacijske opreme, vođenjem evidencije o komunikaciji i poduzetim aktivnostima, planiranjem potrebne komunikacijske opreme, sudjelovanjem u pripremi dokumentacije za javnu nabavu, unosom i georeferenciranjem svih baza podataka bitnih za zaštitu i spašavanje u Gradu, analizom djelovanja operativnih snaga Grada putem GIS-a.

 

ODJEL ZA POTPORU OPERATIVNIM SNAGAMA

Voditelj Odjela za potporu operativnim snagama: kontakt osoba:

tel: 658-5145
 

- U Odjelu za potporu operativnim snagama obavljaju se poslovi u vezi s izradom propisa i drugih akata i dokumenata iz djelokruga Ureda te pravnim i ekonomsko-financijskim poslovima što se odnose na poslovanje i rad Ureda, izradom prijedloga za osiguravanje sredstava za poslovanje i rad Ureda, osiguravanjem financijskih sredstava za razvoj snaga ZiS-a, praćenjem izvršavanja planiranih financijskih sredstava, sudjelovanjem u izradi planskih dokumenata, organiziranjem evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja stanovništva, planiranjem i osiguravanjem potrebnih materijalnih sredstava namijenjenih zaštiti i spašavanju te provedbi zaštite od požara i vatrogastva, prihvatom i skladištenjem materijalnih sredstava, pripremom dokumentacije za provođenje javne nabave, koordiniranjem poslova potpore sudionika zaštite i spašavanja.