clanak False

Sektor za kulturu

22.02.2022.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Ilica 14

Pomoćnica pročelnika za kulturu - Laura Topolovšek
Tel: 01 460-3460, faks: 01 460-3322
E-mail: laura.topolovsek@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi izrade i praćenja provedbe programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, rada kulturnih vijeća, izrade kriterija za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima kulture, izrade analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba u djelatnostima kulture, davanja inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima kulture, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture praćenja poslovanja gradskih ustanova kulture u okviru ovlasti osnivača, praćenje stanja u djelatnosti i potreba stanovnika Grada Zagreba, suradnje s ustanovama u kulturi kojima je Grad Zagreb (su)osnivač i ostalim pravnim subjektima u kulturi, sudjelovanje u organizaciji kulturnih manifestacija u kojima su Grad Zagreb ili gradske  ustanove u kulturi (su)organizatori, a kojima se obilježavaju prigodni datumi, povijesno značajni događaji od značaja za Grad Zagreb suradnje s nadležnim subjektima u području zaštite, upravljanja i korištenja donacijama koje su donirane Gradu Zagrebu, davanje inicijativa i prijedloga u vezi s mrežom javnih gradskih ustanova kulture te pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

ODJEL ZA IZVEDBENE UMJETNOSTI I KULTURNE MANIFESTACIJE
Voditeljica odjela za izvedbene umjetnosti i kulturne manifestacije- Vera Šimić Jajčinović 
Tel: 01 460-3458
E-mail: vera.simic-jajcinovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade i praćenja provedbe programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba koji se odnose na izvedbene umjetnosti, kulturne manifestacije i inovativne kulturne prakse, rad kulturnih vijeća, izradu kriterija za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima izvedbenih umjetnosti i odvijanje kulturnih manifestacija od interesa za Grad Zagreb, sudjelovanje u organizaciji kulturnih manifestacija u kojima su Grad Zagreb ili gradske  ustanove u kulturi  (su)organizatori, sudjelovanje u predlaganju kulturnog programa manifestacija, javnih okupljanja i događanja u kojima je Grad Zagreb (su)organizator, a kojima se obilježavaju prigodni datumi, povijesno značajni događaji od značaja za Grad Zagreb kojima se promiče kultura i obogaćuje kulturna i turistička ponuda u Gradu Zagrebu izrade analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba u djelatnostima, davanja inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima izvedbenih umjetnosti i inovativnih kulturnih praksa, izradu stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture, praćenje stanja u djelatnosti i potreba stanovnika Grada Zagreba, davanje inicijativa i prijedloga u vezi s mrežom javnih gradskih ustanova kulture te pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Draškovićeva 25

ODJEL ZA AUDIOVIZUALNE UMJETNOSTI I KULTURNU BAŠTINU
Voditelj odjela za audiovizualne umjetnosti i kulturnu baštinu- Veljko Mihalić
Tel: 01 460-3312
E-mail: veljko.mihalic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade i praćenja provedbe programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba koji se odnose na audiovizualne umjetnosti i kulturnu baštinu, rad kulturnih vijeća, izrade kriterija za financiranje programa javnih potreba u navedenim djelatnostima, izrade analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba, davanje inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima, praćenje stanja u djelatnostima i potrebama stanovnika Grada Zagreba, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture, suradnje s nadležnim institucijama u području upravljanja  donacijama Gradu Zagrebu te korištenja, prezentacije i zaštite donirane građe, zaštite objekata u kulturi, davanje inicijativa i prijedloga u vezi sa javnim gradskim ustanovama u  kulturi te pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.