clanak False

Sektor za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine

26.03.2021.

IZVAN SJEDIŠTA UREDA  na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1


Pomoćnica pročelnika za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacinalne manjine - Ljiljana Klašnja

Tel: 658-5828, faks: 658-5827
E-mail: ljiljana.klasnja@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi u vezi s promicanjem ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina, koordinaciju i ujednačavanje rada gradskih upravnih tijela na području promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u cilju sustavne provedbe nacionalnih programa, planova, strategija, akcijskih planova, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te međunarodnih dokumenata kao i osvješćivanje javnosti u Gradu Zagrebu u cilju poboljšane zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, koordinacijom rada gradskih upravnih tijela u pogledu suradnje Grada Zagreba sa udrugama i drugim organizacijama civilnog društva kroz financiranje, savjetovanje i redovito informiranje, unaprjeđivanje, očuvanje i zaštitu položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu.


SLUŽBA ZA PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA
Voditeljica Službe za promicanje ljudskih prava - Jana Radić
Tel: 658-5812
E-mail: jana.radic@zagreb.hr

-obavljaju se poslovi u vezi sa strateškim planiranjem, programiranjem, informiranjem, provedbom i izvješćivanjem o provedbi propisa, strateških dokumenata i akata iz područja ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina, poslovi u vezi s edukacijom gradskih službenika o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda, suradnjom s gradskim upravnim tijelima na području promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u cilju planiranja, praćenja i izvješćivanja o  promicanju ljudskih prava u Gradu Zagrebu, suradnjom s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i migracija.


SLUŽBA ZA CIVILNO DRUŠTVO

Voditeljica službe za civilno društvo - Marijana Dropuljić

Tel: 658-5721
E-mail: marijana.dropuljic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi u vezi s izradom nacrta općih akata, strateških i planskih dokumenata i njihovom provedbom iz područja suradnje Grada i financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva iz proračuna Grada, koordiniranjem i ujednačavanjem rada gradskih upravnih tijela u provedbi suradnje i financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva, raspisivanjem i provedbom javnog natječaja iz područja promicanja ljudskih prava te javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama i drugim organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada, pružanjem stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi javnih natječaja i javnog poziva za financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva iz proračuna Grada.

SLUŽBA ZA NACIONALNE MANJINE

Voditeljica službe za nacionalne manjine - Tanja Horvatin

Tel: 658-5826

E-mail: tanja.horvatin@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi u vezi s provedbom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u pogledu unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu, planiranjem i realizacijom financijskih sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te osiguravanjem drugih uvjeta za njihov rad, analizom i izvješćivanjem o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, suradnjom s  gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu.