clanak False

Sektor za rad mjesne samouprave

04.06.2021.
Sektor za rad mjesne samouprave – I. kat
Pomoćnica  pročelnika za rad mjesne samouprave: Goranka Njegovan, dipl.pol.
Tel: 610-0902, faks: 610-0974
E-mail: goranka.njegovan@zagreb.hr
 
- obavlja poslove proučavanja i praćenja ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, usklađivanja rada tijela mjesne samouprave u Gradu Zagrebu, odnosno pojedinim gradskim četvrtima, prikupljanja i obrade podataka o komunalnim i drugim potrebama u pojedinim oblicima mjesne samouprave i o zadovoljavanju tih potreba, usklađivanja suradnje tijela mjesne samouprave s tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim subjektima, pripreme sjednica koordinacije gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine i predsjednika vijeća gradskih četvrti, komunikacije s građanima i drugim subjektima civilnog društva u svezi sa zadovoljavanjem potreba građana, informiranja javnosti o radu tijela mjesne samouprave, administrativnog, stručnog i tehničkog opsluživanja tijela mjesne samouprave, sudjelovanja u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, vođenja evidencija o mjesnim odborima i drugih evidencija vezanih uz rad tijela mjesne samouprave te sudjelovanja u pripremi i provođenju izbora.
 
 
ODJEL ZA RAD TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE – I. kat
 
Voditelj odjela za rad tijela mjesne samouprave: kontakt osoba:
Tel: 610-0902

- Obavlja poslove usklađivanja rada tijela mjesne samouprave u Gradu Zagrebu, odnosno pojedinim gradskim četvrtima i mjesnim odborima, prikupljanja podataka o komunalnim i drugim potrebama u pojedinim oblicima mjesne samouprave i o zadovoljavanju tih potreba, usklađivanja suradnje tijela mjesne samouprave s tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim subjektima, komunikacije s građanima i drugim subjektima civilnog društva u svezi sa zadovoljavanjem potreba građana, administrativnog, stručnog i tehničkog opsluživanja tijela mjesne samouprave, vođenja evidencija o sastavu i radu vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, sudjelovanja u pripremi i provođenju izbora te sudjelovanja u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA – područni uredi Gradske uprave: Centar, Črnomerec, Dubrava, Maksimir, Medveščak, Novi Zagreb, Peščenica, Sesvete, Susedgrad, Trešnjevka i Trnje.


ODJEL ZA ANALITIČKE POSLOVE  I POSLOVE INFORMIRANJA – I. kat
Voditeljica Odjela za analitičke poslove i poslove informiranja - Marija Nikić
Tel: 610-0902
 E-mail: marija.nikic@zagreb.hr
- Obavlja poslove proučavanja i praćenja ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, obrade podataka o komunalnim i drugim potrebama u pojedinim oblicima mjesne samouprave i o zadovoljavanju tih potreba radi planiranja raspodjele sredstava za financiranje mjesne samouprave, prikupljanja podataka o radu tijela mjesne samouprave, izrade analitičkih materijala o funkcioniranju mjesne samouprave, razrade prijedloga za unapređivanje ustroja i funkcioniranja mjesne samouprave, izrade nacrta akata iz djelokruga Ureda što ih donose Gradska skupština i gradonačelnik Grada Zagreba, izrade oglednih primjeraka nacrta akata što ih donose tijela mjesne samouprave, informiranja građana o radu tijela mjesne samouprave, praćenja i analize sudjelovanja vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora u realizaciji gradskih programa i strategija te vođenja zbirnih evidencija vezanih uz rad tijela mjesne samouprave i drugih aspekata funkcioniranja mjesne samouprave u Gradu Zagrebu.