clanak False

Sektor za razvoj i unapređenje procesa - 1.1.2022. poslove Sektora preuzima Stručna služba Gradske uprave

01.01.2022.
Pomoćnik pročelnika za razvoj i unapređenje procesa - Hrvoje Kalčiček
Tel: 616-6066, faks: 610-0063
E-mail: procesi@zagreb.hr

- obavlja poslove razvoja, implementacije i održavanja sustava upravljanja poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama te poslove razvoja, implementacije i održavanja sustava upravljanja projektnim ciklusom.


SLUŽBA ZA ANALIZU I UNAPREĐENJE POSLOVNIH PROCESA
Voditeljica službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa - Marijana Tovernić
Tel: 616-6066, faks: 610-0063
E-mail: procesi@zagreb.hr
- obavlja poslove razvoja, implementacije i održavanja sustava upravljanja poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama, poslove podrške planiranju, usmjeravanju, kontroli i provedbi strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa u gradskim upravnim tijelima, poslove podrške definiranju strateških ciljeva i inicijativa procesa te definiranju ključnih pokazatelja ostvarenja postavljenih ciljeva i praćenje realizacije postavljenih ciljeva, poslove dizajna poslovnih procesa, poslove izgradnje repozitorija poslovnih procesa, poslove provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza poslovnih procesa, poslove optimizacije poslovnih procesa, poslove standardizacije i usklađenja poslovnih procesa, poslove podrške unapređenju organizacije, poslove podrške projektima razvoja novih procesa, implementaciji promjena i transformaciji poslovnih procesa, organizacije i tehnologije, praćenje provedbe i kontrole poslovnih procesa, poslove administriranja i prezentiranja repozitorija poslovnih procesa prema gradskim upravnim tijelima, izrade akata u vezi s upravljanjem poslovnim procesima i unapređenjem poslovnih procesa, poslove izrade analiza, programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, pružanja stručne pomoći korisnicima, odnosno gradskim upravnim tijelima vezane uz provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa te surađuje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i institucijama.

ODSJEK ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA
Voditelj odsjeka za upravljanje poslovnim procesima: kontakt osoba: tel: 616-6066
- obavlja poslove razvoja, implementacije i održavanja sustava upravljanja poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama, poslove podrške planiranju, usmjeravanju, kontroli i provedbi strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa u gradskim upravnim tijelima, poslove planiranja, pripreme i izvođenje projekata vezanih uz upravljanje poslovnim procesima i upravljanje promjenama, poslove podrške definiranju strateških ciljeva i inicijativa procesa te definiranju ključnih pokazatelja ostvarenja postavljenih ciljeva i praćenje realizacije postavljenih ciljeva, poslove podrške projektima razvoja novih procesa, poslove standardizacije i usklađenja poslovnih procesa, poslove podrške implementaciji promjena i transformaciji poslovnih procesa, organizacije i tehnologije, poslove podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa, izrade akata u vezi s upravljanjem poslovnim procesima, poslove izrade programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, pružanja stručne pomoći korisnicima, odnosno gradskim upravnim tijelima vezane uz provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa te poslove suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i institucijama.
 
ODSJEK ZA ANALIZU I OPTIMIZACIJU POSLOVNIH PROCESA
Voditelj odsjeka za analizu i optimizaciju poslovnih procesa: kontakt osoba: tel: 616-6066
- obavlja poslove planiranja, pripreme i izvođenje projekata vezanih uz analizu i optimizaciju poslovnih procesa, poslove izrade prijedloga modela i verifikacije modela poslovnih procesa, poslove dizajna postojećih i dizajn novih poslovnih procesa, poslove izgradnje repozitorija poslovnih procesa, poslove podrške definiranju ciljeva i mjera za praćenje ostvarenja postavljenih ciljeva poslovnih procesa, poslove provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza, izrada kalkulacija i projekcija na temelju kojih se preporučuje izrada prijedloga strateških i godišnjih planova optimizacije poslovnih procesa i sustava u radu i poslovanju gradskih upravnih tijela, poslove optimizacije poslovnih procesa, poslove podrške standardizaciji i usklađenju poslovnih procesa, poslove podrške implementaciji promjena i transformaciji poslovnih procesa, organizacije i tehnologije, poslove podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa, poslove administriranja i prezentiranja repozitorija poslovnih procesa prema gradskim upravnim tijelima, izrade akata u vezi s unapređenjem poslovnih procesa, poslove izrade analiza, programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, pružanja stručne pomoći korisnicima, odnosno gradskim upravnim tijelima vezane uz analizu i optimizaciju poslovnih procesa te poslove suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i institucijama.

SLUŽBA ZA PODRŠKU PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA GRADA ZAGREBA
Voditelj službe za podršku pripremi i provedbi projekata Grada Zagreba: kontakt osoba: tel.: 610-1065
- obavlja poslove razvoja, implementacije i održavanja sustava upravljanja projektnim ciklusom, razvoja integriranog pristupa u pripremi i provedbi projekata, evaluacije projekata, poslove podrške planiranju, usmjeravanju, kontroli i provedbi projekata u gradskim upravnim tijelima, poslove zaprimanja i vrednovanja inicijativa, odobrenja i uspostave te provedbe i zatvaranja projekata u Gradu Zagrebu, vođenja Dnevnika inicijativa i projekata Grada Zagreba, izrade akata u vezi s upravljanjem projektnim ciklusom, poslove izrade analiza, programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, pružanja stručne pomoći korisnicima, odnosno gradskim upravnim tijelima radi usvajanja metodologije za upravljanje projektnim ciklusom te surađuje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i institucijama.