clanak False

Sektor za socijalnu politiku

22.09.2021.

Pomoćnica pročelnice za socijalnu politiku: Zorana Uzelac Bošnjak, univ.spec.act.soc.
tel: 610- 1822, faks: 610-0015
e-mail: zorana.uzelac@zagreb.hr

- obavlja stručne poslove vezane uz razvoj socijalne politike te urbanu sigurnost, poslove vezane uz izradu i provedbu strategije iz područja socijalne politike i godišnjih akcijskih planova urbane sigurnosti Grada Zagreba te praćenja izvršenja mjera i aktivnosti po strateškim dokumentima, poslove vezane uz koordinaciju rada Vijeća za prevenciju Grada Zagreba, Vijeća za prevenciju gradskih četvrti Grada Zagreba, koordinira poslove na temu urbane sigurnosti, poslove socijalnog planiranja, analize usluga u sustavu socijalne politike i utvrđivanje prioriteta razvoja socijalne politike Grada Zagreba, poslove vezane uz identifikaciju, pokretanje inicijativa, provođenje i praćenje aktivnosti projekata iz područja socijalne skrbi financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sufinanciranje udruga financiranih sredstvima EU fondova, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći udrugama, ustanovama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata za EU fondove uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, poslovi vezani uz poticanje i stvaranje mogućnosti zapošljavanja raznih kategorija, odnosno skupina koje se teže zapošljavaju, poslove vezane uz organiziranje seminara, konferencija, edukacija, tribina, izradu vodiča, aplikacija, web stranica te u vezi s izdavanjem brošura.

ODJEL ZA RAZVOJ SOCIJALNE POLITIKE
Voditelj Odjela za razvoj socijalne politike: kontakt osoba
tel: 610- 1269, faks: 610-0015
- obavljaju se poslovi planiranja u svrhu procjene prioriteta socijalne politike, analiza usluga u sustavu socijalne politike i utvrđivanje područja prioriteta razvoja socijalne politike prema strateškim gradskim dokumentima iz područja socijalne politike, kao i u suradnji sa drugim tijelima državne uprave i europskim organizacijama vezano uz planiranje socijalne politike, koordinacije i provedbe aktivnosti mjera zadanih Socijalnim planom Grada Zagreba, integrirano praćenje i koordinacija provedbe mjera Socijalnog plana grada Zagreba, pokretanje inicijativa za projekte na području grada Zagreba u kontekstu ostvarenja strateških ciljeva i mjera Socijalnog plana grada Zagreba, identifikacija potencijalnih partnera među lokalnim dionicima u području socijalne politike Grada Zagreba, poslovi koordinacije, identifikacije, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje aktivnosti projekata iz područja socijalne skrbi financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sufinanciranje udruga financiranih sredstvima EU fondova, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći udrugama, ustanovama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata za EU fondove uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, poslovi vezani uz poticanje i stvaranje mogućnosti zapošljavanja raznih kategorija, odnosno skupina koje se teže zapošljavaju, poslove vezane uz organiziranje seminara, konferencija, edukacija, tribina, izradu vodiča, aplikacija, web stranica te poslove vezane uz izdavanje brošura.


ODSJEK ZA SOCIJALNO PLANIRANJE

Voditelj Odsjeka za socijalno planiranje- kontakt osoba:

tel: 610-1269, faks: 610-0015

- obavljaju se poslovi socijalnog planiranja u svrhu procjene prioriteta socijalne politike, analiza usluga u sustavu socijalne politike i utvrđivanje područja prioriteta razvoja socijalne politike prema strateškim gradskim dokumentima iz područja socijalne politike, kao i u suradnji sa drugim tijelima državne uprave i europskim organizacijama iz područja socijalne politike, koordinacije i provedbe aktivnosti zadanih Socijalnim planom Grada Zagreba, integrirano praćenje i koordinacija provedbe mjera Socijalnog plana grada Zagreba, pokretanje inicijativa za projekte na području grada Zagreba u kontekstu ostvarenja socijalne politike Grada Zagreba, poslovi vezani uz poticanje i stvaranje mogućnosti zapošljavanja raznih kategorija skupina koje se teže zapošljavaju te poslove u vezi s organiziranjem seminara, konferencija, edukacija, tribina, izrada vodiča, aplikacija, web stranica, brošura.

ODSJEK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI PROJEKATA
Voditelj Odsjeka za realizaciju aktivnosti projekata - kontakt osoba:
tel: 610-1269, faks: 610-0015
- obavljaju se poslovi koordinacije, identifikacije, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje aktivnosti projekata iz područja socijalne skrbi financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sufinanciranje udruga financiranih sredstvima EU fondova, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći udrugama, ustanovama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata za EU fondove uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave,  poslovi vezani uz organiziranje seminara, konferencija, edukacija, tribina, izradu vodiča, aplikacija, web stranica te poslovi vezani uz izradu brošura.


ODJEL ZA URBANU SIGURNOST
Voditelj odjela za urbanu sigurnost: Vesna Helfrih, dipl.iur.
Tel: 610- 1822, faks: 610-0015
- obavljaju se poslovi vezani uz izradu i provedbu strategije iz područja urbane sigurnosti i godišnjih akcijskih planova urbane sigurnosti Grada Zagreba te praćenja izvršenja mjera i aktivnosti po strateškim dokumentima, koordinaciju rada Vijeća za prevenciju Grada Zagreba, Vijeća za prevenciju gradskih četvrti Grada Zagreba te koordinaciju poslova na temu urbane sigurnosti, poslovi vezani uz organizaciju okruglih stolova i tribina na aktualne teme urbanih rizika i sigurnosti te izrada publikacija, tiskanih vodiča kao i online platformi u cilju dostupnosti teme urbanih rizika i sigurnosti široj stručnoj javnosti i građanima. Praćenje i vrednovanje pokazatelja na temu urbane sigurnosti. Identifikacija, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje aktivnosti projekata iz područja urbane sigurnosti financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja. Sudjelovanje i pružanje stručne pomoći, ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva pri apliciranju projekata za EU fondove uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave.