clanak False

Sektor za udruge

 Pomoćnica pročelnika za udruge - Dragica Kovačić : tel: 658-5014, faks: 658-5021


E-mail: dragica.kovacic@zagreb.hr
- Obavlja poslove u vezi s provođenjem postupka registracije udruga Republike Hrvatske i stranih udruga u Republici Hrvatskoj, u vezi s vođenjem Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj za udruge sa sjedištem u Gradu Zagrebu u elektroničkom obliku , u vezi s vođenjem zbirki isprava za svaku udrugu upisanu u navedene registre, u vezi s izdavanjem izvadaka iz registara neovisno o sjedištu upisanih udruga, te poslove provođenja inspekcijskog nadzor nad radom udruga.


ODJEL ZA REGISTRACIJU UDRUGA

Voditeljica odjela za registraciju udruga - Nataša Bramberger: tel: 658-5013, faks:658-5021

E- mail:natasa.bramberger@zagreb.hr

- Obavlja poslove vođenja postupaka u vezi s upisom u registre udruga, upisom promjena podataka u registre udruga i upisom statusnih promjena, prestanka djelovanja udruga i pokretanju likvidacijskog postupka te prestanku postojanja udruga po skraćenom postupku i postupak brisanja udruga iz registra udruga.

 

ODJEL ZA REGISTRE UDRUGA I POSLOVE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Voditeljica odjela za registre udruga i poslove inspekcijskog nadzora - Nataša Fijucek: tel: 658-5006, faks:658-5021

E-mail: natasa.fijucek@zagreb.hr

- Obavlja poslove u vezi s vođenjem Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj za udruge sa sjedištem u Gradu Zagrebu u elektroničkom obliku te s razvrstavanjem udruga prema obliku udruživanja, ciljanim skupinama i prema djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi propisani statutom udruge, poslove u vezi s vođenjem zbirki isprava za svaku udrugu upisanu u navedene registre, u vezi s izdavanjem izvadaka iz istih za sve udruge upisane u registar neovisno o njihovom sjedištu, skeniranjem statuta udruga i njegovih promjena upisanih u registar udruga radi objavljivanja na mrežnoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za opću upravu, provođenjem inspekcijskog nadzora nad radom udruga te poslove davanja na uvid podataka iz zbirke isprava osobama koje za to imaju pravni interes.