clanak False

Sektor za upravno-pravne poslove - IV. kat (od 1. siječnja 2020. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove preuzima poslove što se odnose na denacionalizaciju, izvlaštenje i druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, prijenos zemljišta u vlasništvo Grada, status prognanika, izbjeglica i povratnika i stambene poslove)

19.04.2017.

Pomoćnica pročelnika za upravno- pravne poslove: Marija Bujanović - Bazjak
Tel: 610-1403, faks: 610-1590

E-mail: marija.bujanovic-bazjak@zagreb.hr

- obavlja poslove rješavanja upravnih stvari u postupcima izvlaštenja, rješavanja naknade oduzete imovine, prikupljanja zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka, poslove iz stambenog područja, poslove rješavanja statusa prognanika, izbjeglica i povratnika te rješavanja neupravnih predmeta iz djelokruga Sektora.

 

ODJEL ZA NAKNADE I IZVLAŠTENJA

Voditelj Odjela za naknade i izvlaštenja - Zlatko Makar, dipl.iur.
Tel: 610-1460
E-mail: zlatko.makar@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz zauzimanje pravnih stajališta radi ujednačene primjene prava u rješavanju upravnih stvari u postupcima izvlaštenja, predaje zemljišta u vlasništvo trećih osoba i rješavanja drugih upravnih predmeta sukladno posebnim propisima, rješavanja neupravnih predmeta te određivanja naknade u postupcima naknade oduzete imovine.

 

IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a 
Voditeljica Središnjeg odsjeka - Jasminka Stipić, dipl.iur.
Tel: 616-6229, faks: 6100-997
E-mail: jasminka.stipic@zagreb.hr


- Obavljaju se poslovi Središnjeg odsjeka - zauzimanja pravnih stajališta zbog ujednačene primjene prava u rješavanju upravnih stvari iz djelokruga Odjela, rješavanja u upravnim postupcima izvlaštenja i određivanja naknade za najznačajnije objekte izvlaštenja, odnosno naknade za Imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u nastavku teksta: naknade oduzete imovine), rješavanja u postupcima predaje zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave i rješavanja drugih upravnih predmeta sukladno posebnim propisima te rješavanja neupravnih predmeta.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA -područni uredi Gradske uprave: Dubrava, Medveščak, Novi Zagreb, Sesvete i Susedgrad.

 

IZVAN SJEDIŠTA PODRUČNIH UREDA, na lokaciji: Zagreb, Vodnikova 14
Voditeljica Prvog područnog odsjeka - Vjeka Röder, dipl.iur.
Tel.: 6100-361
E-mail: vjeka.roder@zagreb.hr

 - Obavljaju se poslovi Prvog područnog odsjeka (za PU Centar i Črnomerec) - obavljaju se poslovi rješavanja u upravnim postupcima izvlaštenja i određivanja naknade za značajnije i druge objekte izvlaštenja, odnosno naknade oduzete imovine, rješavanja u postupcima predaje zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave i rješavanja drugih upravnih predmeta sukladno posebnim propisima te rješavanja neupravnih predmeta.

na lokaciji: Zagreb, Vodnikova 14
Voditelj Trećeg područnog odsjeka: Dražen Pižeta, dipl.iur.
Tel: 6100-362
E-mail:drazen.pizeta@zagreb.hr

 - Obavljaju se poslovi Trećeg područnog odsjeka (za PU Trešnjevka, Trnje, Peščenica) -obavljaju se poslovi rješavanja u upravnim postupcima izvlaštenja i određivanja naknade za značajnije i druge objekte izvlaštenja, odnosno naknade oduzete imovine, rješavanja u postupcima predaje zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave i rješavanja drugih upravnih predmeta sukladno posebnim propisima te rješavanja neupravnih predmeta.

 

ODSJEK ZA IZRAČUN NAKNADE I DOKUMENTACIJU

Voditeljica odsjeka za izračun naknade i dokumentaciju: kontakt osoba: tel: 6101-460
 

- Obavljaju se poslovi prikupljanja, sistematiziranja i analiziranja zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka za nekretnine koje su predmet izvlaštenja ili denacionalizacije, poslovi pružanja stručne geodetske pomoći radi utvrđenja predmeta denacionalizacije te izrade izračuna naknade u postupcima naknade oduzete imovine.

 

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Draškovićeva 15, II. kat, soba 44A   (PU Medveščak)

ODJEL ZA STAMBENE POSLOVE I STATUS PROGNANIKA, IZBJEGLICA I POVRATNIKA

Voditeljica odjela za stambene poslove i status prognanika, izbjeglica i povratnika - Sandra Matek, dipl.iur.

Tel: 460-3583, faks: 460-3523

E- mail: sandra.matek@zagreb.hr

 

- obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog upravnog postupka iz stambenog područja temeljem Zakona o najmu stanova i Zakona o stambenim odnosima, vođenja prvostupanjskog upravnog postupka radi naknade štete sukladno Zakonu o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, poslovi izvršenja rješenja donesena temeljem tih Zakona, vođenja popisa stanova danih u najam, najmodavaca, najmoprimaca i visine najamnina, izračunavanja visine zaštićene najamnine na zahtjev najmodavaca, rješavanja neupravnih predmeta iz stambenog područja, prvostupanjskog rješavanja po podnesenim zahtjevima za utvrđivanje statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika temeljem Zakona o statusu prognanika i izbjeglica te neupravnih predmeta vezanih uz primjenu tog Zakona.