clanak False

Sektor za zaštitu osoba s invaliditetom-II.kat

19.04.2017.

Pomoćnik pročelnika za zaštitu osoba s invaliditetom: kontakt osoba:

Tel.: 610-1251, faks: 610-0015

- obavljaju se stručni poslovi vezani uz planiranje i cjelovitu zaštitu osoba s invaliditetom u području profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja osoba s invaliditetom, mobilnosti i pristupačnosti, prijevoza, zaštite osobnih podataka o osobama s invaliditetom Grada Zagreba, pružanja usluga u zajednici, te poslove vezano uz ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb, pružanja potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada te koordinaciju i provedbu mjera utvrđenih Zagrebačkom strategijom izjednačavanja mogućnosti  za osobe s invaliditetom. 


ODJEL ZA PLANIRANJE I CJELOVITU ZAŠTITU OSOBA S INVALIDITETOM

Voditeljica Odjela za planiranje i cjelovitu zaštitu osoba s invaliditetom: Marija Mustač

Tel: 610 -1283, faks: 610-0015
E- mail: marija.mustac@zagreb.hr

- obavljaju se  poslovi vezani uz planiranje i cjelovitu zaštitu osoba s invaliditetom, mobilnost, pristupačnost i prijevoz, obradu i zaštitu osobnih podataka o osobama s invaliditetom Grada Zagreba, pružanje usluga u zajednici, praćenje i analizu rada ustanova za skrb osoba s invaliditetom te poticanje i potporu socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, poslovi praćenja i analiziranja stanja u područjima obrazovanja, socijalne zaštite, stanovanja, poslovi ostvarivanja ljudskih prava na području grada Zagreba, izrade izvješća, analize programa i drugih akata u području ostvarivanja prava i zaštite osoba s invaliditetom, koordinacije i provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih Zagrebačkom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, poslovi vezani uz financiranje i praćenje programa i projekata za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom, utvrđivanja potreba, predlaganje reda prvenstva za osnivanje, izgradnju, uređenje i opremanje te izdavanja objava u svezi povlastica u unutarnjem putničkom prometu, suradnje i koordinacije aktivnosti s udrugama osoba s invaliditetom u kreiranju, provođenju i evaluaciji mjera i aktivnosti u području zaštite osoba s invaliditetom, organiziranja i koordinacije aktivnosti s gradskim upravnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama u području ostvarivanja mjera i aktivnosti zaštite osoba s invaliditetom, poslovi organizacije i praćenja besplatnog javnog i specijalnog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

 

ODJEL ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE

Voditeljica Odjela za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje: Sandra Čirkinagić

tel: 610-1284, faks: 610-0015
e-mail: sandra.cirkinagic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi  vezani uz praćenje i analiziranje stanja, zakona i drugih propisa u području osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, poslovi vezani uz dodjelu stipendija učenicima i studentima s invaliditetom, izrade analiza i izvješća i prijedloga projekata i programa od interesa za Grad Zagreb u području osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, organizacije i provođenja projekata za pripremu i uključivanje osoba s invaliditetom u radni proces, suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima kojih je osnivač Grad Zagreb, integrativnim i zaštitnim radionicama te državnim institucijama, praćenje i analiza poslovanja ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom, sudjelovanje u izradi programa i aktivnosti koje su namijenjene zapošljavanju osoba s invaliditetom te stručna i organizacijska pomoć URIHO-u u provođenju djelatnosti.