clanak False

Sektor za zaštitu osoba s invaliditetom-II.kat

14.01.2021.

Pomoćnik pročelnice za zaštitu osoba s invaliditetom: kontakt osoba:

Tel.: 610-1251, faks: 610-0015

- obavlja stručne poslove vezane uz planiranje i cjelovitu zaštitu osoba s invaliditetom, kao i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, mobilnosti i pristupačnosti, prijevoza, zaštite osobnih podataka o osobama s invaliditetom Grada Zagreba, pružanja usluga u zajednici, te poslove vezane uz ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb, pružanje potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada te koordinaciju i provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih Zagrebačkom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, identifikacija potencijalnih partnera među lokalnim dionicima u području zaštite osoba s invaliditetom, poslovi koordinacije, identifikacije, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje projekata iz područja zaštite osoba s invaliditetom financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja.

ODJEL ZA PLANIRANJE I ZAŠTITU OSOBA S INVALIDITETOM

Voditeljica Odjela za planiranje i zaštitu osoba s invaliditetom: Marija Mustač

Tel: 610 -1283, faks: 610-0015
E- mail: marija.mustac@zagreb.hr

- obavljaju se stručni poslovi vezani uz planiranje i zaštitu osoba s invaliditetom, mobilnost, pristupačnost i prijevoz, poticanje i potporu socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada te poslovi vezani uz pokretanje inicijative, provođenje i praćenje projekata iz područja zaštite osoba s invaliditetom financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, poslovi praćenja i analiziranja stanja u područjima obrazovanja, socijalne zaštite, stanovanja  te utvrđivanja potreba, predlaganje reda prvenstva za izgradnju, uređenje i  opremanje, izrade izvješća, analize programa i drugih akata u području ostvarivanja prava i zaštite osoba s invaliditetom, koordinacije i provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih Zagrebačkom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, poslovi vezani uz financiranje i praćenje programa i projekata za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, te izdavanja objava u svezi povlastica u unutarnjem putničkom prometu, suradnja i koordinacija aktivnosti s udrugama osoba s invaliditetom u kreiranju, provođenju i evaluaciji mjera i aktivnosti u području zaštite osoba s invaliditetom, organiziranje i koordinacija aktivnosti s gradskim upravnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama poslovi organizacije i praćenja besplatnog javnog i specijaliziranog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

ODSJEK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU MJERA
Voditelj Odsjeka za planiranje i provedbu mjera - kontakt osoba:
Tel: 610 -1283, faks: 610-0015
- obavljaju se stručni poslovi vezani uz planiranje i zaštitu osoba s invaliditetom, poticanje i potporu socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada,  poslovi vezani uz financiranje i praćenje programa i projekata za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom te projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije iz područja socijalne zaštite i unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom, poslovi praćenja, analize i izrade izvješća, analize programa i drugih akata u području ostvarivanja prava i zaštite osoba s invaliditetom koordinacije i provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih Zagrebačkom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, poslovi izdavanja objava u svezi povlastica u unutarnjem putničkom prometu, suradnja i koordinacija aktivnosti s udrugama osoba s invaliditetom u kreiranju, provođenju i evaluaciji mjera i aktivnosti u području zaštite osoba s invaliditetom.

ODSJEK ZA MOBILNOST I PRISTUPAČNOST
Voditelj Odsjeka za mobilnost i pristupačnost - kontakt osoba:
Tel: 610 -1283, faks: 610-0015
- obavljaju se stručni poslovi vezani uz mobilnost, pristupačnost i promet, poslovi praćenja i analiziranja stanja u područjima obrazovanja, socijalne zaštite, stanovanja te utvrđivanja potreba, predlaganje reda prvenstva za izgradnju, uređenje i opremanje, poslovi praćenja, analize i izrade izvješća, programa te drugih akata u području mobilnosti, pristupačnosti i prometa, poslovi organizacije i praćenja besplatnog javnog i specijaliziranog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te poslovi izdavanja objava u svezi povlastica u unutarnjem putničkom prometu.

ODJEL ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, ZAPOŠLJAVANJE I PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Voditeljica Odjela za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i pružanje usluga u zajednici: Sandra Čirkinagić

tel: 610-1284, faks: 610-0015
e-mail: sandra.cirkinagic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz praćenje i analiziranje stanja, zakona i drugih propisa u području osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, poslovi vezani uz dodjelu stipendija učenicima i studentima s invaliditetom, izrade analiza i izvješća i prijedloga projekata i programa od interesa za Grad Zagreb u području osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, organizacije i provođenja projekata za pripremu i uključivanje osoba s invaliditetom u radni proces, kao i  u području socijalnog uključivanja i usluga u zajednici, suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima kojih je osnivač Grad Zagreb, integrativnim i zaštitnim radionicama te državnim institucijama, praćenje i analiza poslovanja ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom, sudjelovanje u izradi programa i aktivnosti koje su namijenjene zapošljavanju osoba s invaliditetom, provođenju programa državnih potpora te  stručna i organizacijska pomoć URIHO-u u provođenju djelatnosti, poslovi vezani praćenje, proučavanje i provođenje postupaka prijave projekata na EU natječaje, suradnja sa partnerima na projektima, vođenje zbirke podataka o osobama s invaliditetom Grada Zagreba.

ODSJEK ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE
Voditelj Odsjeka za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje - kontakt osoba:
tel: 610-1284, faks: 610-0015
- obavlja poslove vezane uz praćenje i analiziranje stanja, zakona i drugih propisa u području osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, poslove vezane uz dodjelu stipendija učenicima i studentima s invaliditetom, izradu analize i izvješća i prijedloga projekata i programa od interesa za Grad Zagreb u području osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, organizacije i provođenja projekata za pripremu i uključivanje osoba s invaliditetom u radni proces, suradnju s drugim gradskim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima kojih je osnivač Grad Zagreb, integrativnim i zaštitnim radionicama te državnim institucijama, praćenje i analiza poslovanja ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom, sudjelovanje u izradi programa i aktivnosti koje su namijenjene zapošljavanju osoba s invaliditetom stručna i organizacijska pomoć URIHO-u u provođenju djelatnosti,  poslove vezane uz proučavanje i provođenje postupaka prijave projekata na EU natječaje, suradnju sa partnerima na projektima, vođenje zbirke podataka o osobama s invaliditetom Grada Zagreba.

ODSJEK ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Voditeljica Odsjeka za pružanje usluga u zajednici: Helena Majerić
tel: 610-0087, faks: 610-0015
e-mail: helena.majeric@zagreb.hr

- obavlja poslove vezane uz socijalno uključivanje i pružanje usluga u zajednici, prati i analizira rad ustanova za skrb o osobama s invaliditetom, obavlja poslove izrade analize i izvješća i prijedloga projekata i programa od interesa za Grad Zagreb u području socijalnog uključivanja i usluga u zajednici, poslove vezane uz proučavanje i provođenje postupaka prijave projekata na EU natječaje, suradnju sa partnerima na projektima.