clanak False

Sektor za zastupanje Grada - III.kat

19.04.2017.

Pomoćnica pročelnika za zastupanje Grada - Matea Topić
Tel: 610- 1325, faks: 610- 0178

 E-mail: matea.topic@zagreb.hr

- Obavlja poslove zastupanja Grada po punomoći gradonačelnika u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, te nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima u kojima Grad ne zastupaju odvjetnici, pokretanja postupaka na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, poslove obrade akata u stvarima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, poslove suradnje sa gradskim upravnim tijelima, Upravnim sudom Republike Hrvatske, županijskim sudovima, drugim pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima, vođenja dokumentacije i evidencije vezane za poslove zastupanja, praćenja stanja i izvješćivanja o predmetima i druge poslove. 

 

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE U PARNIČNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA - III. kat

Voditeljica službe za zastupanje u parničnim i stečajnim postupcima - Renata Vugrinčić

Tel: 610- 1326, faks: 610- 0178, 610- 0115

E-mail: renata.vugrincic@zagreb.hr

 

- Obavlja poslove zastupanja Grada po punomoći gradonačelnika u parničnim i stečajnim postupcima pred nadležnim sudovima u kojjima Grad ne zastupaju odvjetnici, pokretanja postupaka na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, poslove obrade akata u stvarima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, poslove suradnje sa gradskim upravnim tijelima, sudovima, drugim pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima, poslove izrade prethodnih mišljenja u postupcima u kojima Grad zastupa ova Služba, poslove povlačenja tužbe, priznavanja ili odricanja od tužbenog zahtjeva, povlačenja, odustajanja ili odricanja od pravnih lijekova, poslove zaključivanja sudske nagodbe, te predlaganja ili prihvaćanja mirenja pri sudu ili drugom nadležnom tijelu na inicijativu i uz suglasnost nadležnog gradskog upravnog tijela, vođenja dokumentacije i evidencije vezane za poslove zastupanja, praćenja stanja i izvješćivanja o predmetima i druge poslove.

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE U UPRAVNIM POSTUPCIMA - III. kat

Voditeljica službe za zastupanje u upravnim postupcima: Romina Bašnec

Tel: 610- 1556 , faks: 610- 0178, 610- 0115

E-mail: romina.basnec@zagreb.hr

 

- Obavlja poslove zastupanja Grada po punomoći gradonačelnika u upravnim postupcima u kojima grad ne zastupaju odvjetnici, pokretanja postupaka na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, poslove obrade akata u stvarima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, poslove suradnje sa gradskim upravnim tijelima, Upravnim sudom Republike Hrvatske, županijskim sudovima, drugim pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima, poslove izrade prethodnih mišljenja u postupcima u kojima Grad zastupa ova Služba, poslove povlačenja prijedloga, tužbe, priznavanja illi odricanja od tužbenog zahtjeva, poslove povlačenja, odustajanja ili odricanja od pravnih lijekova, zaključivanja nagodbe u postupku, te predlaganja ili prihvaćanja mirenja pri sudu ili drugom nadležnom tijelu na inicijativu i uz suglasnost nadležnog gradskog upravnog tijela, poslove obrade akata u predmetima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, vođenja dokumentacije i evidencije vezane uz poslove zastupanja, praćenja stanja i izvješćivanja o predmetima i druge poslove.


SLUŽBA ZA ZASTUPANJE U IZVANPARNIČNIM POSTUPCIMA I OBRADU DOKUMENTACIJE ZA ZASTUPANJE GRADA - III. kat

Voditelj službe za zastupanje u izvanparničnim postupcima

 i obradu dokumentacije za zastupanje Grada - Marin Vuković

Tel: 610- 1573, faks: 610- 0178, 610- 0115
E-mail: marin.vukovic@zagreb.hr

 

- Obavlja poslove zastupanja Grada po punomoći gradonačelnika, u izvanparničnim postupcima pred nadležnim sudom i javnim bilježnicima, a u kojima Grad ne zastupaju odvjetnici, pokretanja postupaka na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, poslovi suradnje sa gradskim upravnim tijelima, sudovima, drugim pravosudnim tijelima, javnim bilježnicima, tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima, u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Službe što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslovi organiziranja i vođenja upisnika rokova, ročišta rasprava i očevida, poslovi administrativne i statističke obrade vrste i broja spisa, prikupljanja, sređivanja, evidentiranja i obrade dokumentacije i drugi poslovi.

 

ODSJEK ZA ZASTUPANJE U IZVANPARNIČNIM POSTUPCIMA

Voditeljica odsjeka za zastupanje u izvanparničnim postupcima - Josipa Šimunjak: tel: 610-1097
E-mail: josipa.simunjak@zagreb.hr
 

- obavljaju se poslovi zastupanja Grada po punomoći gradonačelnika, u izvanparničnim postupcima (ovršni i ostavinski postupci, razvrgnuća suvlasničke zajednice, uređenja međa, postupci osiguranja i dr.) pred nadležnim sudom i javnim bilježnicima, a u kojima Grad ne zastupaju odvjetnici, pokretanja postupaka na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, poslovi obrade akta u stvarima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, poslovi suradnje sa gradskim upravnim tijelima, sudovima, drugim pravosudnim tijelima, javnim bilježnicima, tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima, u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslovi izrade prethodnih mišljenja u postupcima u kojima Grad zastupa ova Služba, poslovi povlačenja prijedloga, priznavanja protuprijedloga, povlačenja, odustajanja ili odricanja od pravnih lijekova, zaključivanja sudske nagodbe u postupku, te predlaganja ili prihvaćanja mirenja pri sudu ili drugom nadležnom tijelu na inicijativu i uz suglasnost nadležnog gradskog upravnog tijela.

 

ODSJEK ZA OBRADU DOKUMENTACIJE ZA ZASTUPANJE GRADA
 

Voditelj odsjeka za obradu dokumentacije za zastupanje Grada - Stojanovski Damir: 610-0136
E-mail: damir.stojanovski@zagreb.hr


- obavljaju se poslovi organiziranja i vođenja upisnika rokova, ročišta rasprava i očevida, te drugih uredovanja sudova, ulaganja i raspodjele podnesaka, organizacije kalendara i drugih preglednika rasporeda spisa, poslovi administrativne i statističke obrade vrste i broja spisa, suradnje sa sudskim, javnobilježničkim i odvjetničkim pisarnicama, poslovi vođenja upisnika akata i predmeta, vođenja i praćenja evidencije spisa povjerenih na zastupanje odvjetnicima te administrativne obrade tih spisa, poslovi prikupljanja, sređivanja, evidentiranja i obrade dokumentacije, primanja, upisivanja, otpreme, razvođenja i pohranjivanja te dostave u rad akata, vođenja evidencije prisutnosti na radu, razvođenja predmeta i predaje u pismohranu.