clanak False

Sektor za zastupanje Grada - III.kat (od 1. siječnja 2020. Ured za zastupanje preuzima poslove što se odnose na zastupanje Grada)

01.10.2019.

Pomoćnica pročelnika za zastupanje Grada - Matea Topić
Tel: 610- 1325, faks: 610- 0178

 E-mail: matea.topic@zagreb.hr

- obavlja poslove zastupanja Grada po punomoći gradonačelnika u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, te nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima u kojima Grad ne zastupaju odvjetnici, pokretanja postupaka na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, poslove u vezi s pripremom mirenja pri sudu ili drugom nadležnom tijelu, poslove obrade akata u stvarima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, poslove suradnje sa gradskim upravnim tijelima, sudovima i drugim pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima, vođenja dokumentacije i evidencije vezane za poslove zastupanja, praćenja stanja i izvješćivanje o predmetima i druge poslove.

 

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE U PARNIČNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA - III. kat

Voditeljica službe za zastupanje u parničnim i stečajnim postupcima - Renata Vugrinčić

Tel: 610- 1326, faks: 610- 0178, 610- 0115

E-mail: renata.vugrincic@zagreb.hr

 

- obavlja poslove zastupanja Grada po punomoći gradonačelnika u parničnim, stečajnim postupcima i u drugim postupcima u kojima se podredno primjenjuje Stečajni zakon pred nadležnim sudovima u kojima Grad ne zastupaju odvjetnici, pokretanja postupaka na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, poslove obrade akata u stvarima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, poslove suradnje sa gradskim upravnim tijelima, sudovima, drugim pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima, poslove izrade prethodnih mišljenja u postupcima u kojima Grad zastupa ova Služba, poslove povlačenja tužbe, priznavanja ili odricanja od tužbenog zahtjeva, povlačenja, odustajanja ili odricanja od pravnih lijekova, poslove zaključivanja sudske nagodbe po specijalnoj punomoći temeljem zaključka gradonačelnika, kao i poslove predlaganja ili prihvaćanja mirenja i zastupanja u mirenju pri sudu ili drugom nadležnom tijelu na inicijativu i uz suglasnost nadležnog gradskog upravnog tijela te sklapanja nagodbe u postupku mirenja po specijalnoj punomoći temeljem zaključka gradonačelnika, vođenja dokumentacije i evidencije vezane za poslove zastupanja, praćenja stanja i izvješćivanja o predmetima i druge poslove.

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE U UPRAVNIM POSTUPCIMA I UPRAVNIM SPOROVIMA - III. kat

Voditeljica službe za zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima: Romina Bašnec

Tel: 610- 1556 , faks: 610- 0178, 610- 0115

E-mail: romina.basnec@zagreb.hr

 

- obavlja poslove zastupanja Grada po punomoći gradonačelnika u upravnim postupcima i upravnim sporovima u kojima Grad ne zastupaju odvjetnici, poslove pokretanja postupaka na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, poslove obrade akata u stvarima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, poslove suradnje sa gradskim upravnim tijelima, upravnim sudovima, županijskim sudovima, drugim pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima, poslove izrade prethodnih mišljenja u postupcima u kojima Grad zastupa ova Služba, poslove povlačenja prijedloga odnosno tužbe, priznavanja ili odricanja od tužbenog zahtjeva, poslove povlačenja, odustajanja ili odricanja od pravnih lijekova, poslove zaključivanja nagodbe u postupku pred nadležnim tijelom po specijalnoj punomoći temeljem zaključka gradonačelnika, kao i poslove predlaganja ili prihvaćanja mirenja i zastupanja u mirenju pri sudu ili drugom nadležnom tijelu na inicijativu i uz suglasnost nadležnog gradskog upravnog tijela te sklapanja nagodbe u postupku mirenja po specijalnoj punomoći temeljem zaključka gradonačelnika, poslove obrade akata u predmetima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, vođenja dokumentacije i evidencije vezane za poslove zastupanja, praćenja stanja i izvješćivanje o predmetima i druge poslove.
 


SLUŽBA ZA ZASTUPANJE U IZVANPARNIČNIM POSTUPCIMA I OBRADU DOKUMENTACIJE ZA ZASTUPANJE GRADA - III. kat

Voditeljica službe za zastupanje u izvanparničnim postupcima

 i obradu dokumentacije za zastupanje Grada - Josipa Šimunjak

Tel: 610- 1097, faks: 610- 0178
E-mail: josipa.simunjak@zagreb.hr

 

- obavlja poslove zastupanja Grada po punomoći gradonačelnika, u izvanparničnim postupcima pred nadležnim sudovima i drugim pravosudnim tijelima te javnim bilježnicima, a u kojima Grad ne zastupaju odvjetnici, poslove pokretanja postupaka na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, poslove suradnje sa gradskim upravnim tijelima, sudovima, drugim pravosudnim tijelima, javnim bilježnicima, tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima, poslove organiziranja i vođenja upisnika rokova, ročišta rasprava i očevida, poslove administrativne i statističke obrade vrste i broja spisa, prikupljanja, sređivanja, evidentiranja i obrade dokumentacije i druge poslove.

 

ODSJEK ZA ZASTUPANJE U OVRŠNIM I OSTAVINSKIM POSTUPCIMA

Voditeljica odsjeka za zastupanje u ovršnim i ostavinskim postupcima - Lilijana Vintar Barić
tel: 610-1244
E-mail: lilijana.vintarbaric@zagreb.hr
 

- obavljaju se poslovi zastupanja Grada po punomoći gradonačelnika u ovršnim i ostavinskim postupcima, postupcima razvrgnuća suvlasničke zajednice, uređenja međa, postupcima osiguranja i u drugim izvanparničnim postupcima, osim  u stečajnim i zemljišnoknjižnim postupcima, a koji se vode pred nadležnim sudovima i javnim bilježnicima i u kojima Grad ne zastupaju odvjetnici, poslovi pokretanja postupaka na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, poslovi obrade akata u stvarima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, poslovi suradnje sa gradskim upravnim tijelima, sudovima, drugim pravosudnim tijelima, javnim bilježnicima, tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima, poslovi izrade prethodnih mišljenja u postupcima u kojima Grad zastupa ova Služba, poslovi povlačenja prijedloga, priznavanja protuprijedloga, povlačenja, odustajanja ili odricanja od pravnih lijekova, poslovi zaključivanja sudske nagodbe po specijalnoj punomoći temeljem zaključka gradonačelnika, kao i poslovi predlaganja ili prihvaćanja mirenja i zastupanja u mirenju pri sudu ili drugom nadležnom tijelu na inicijativu i uz suglasnost nadležnog gradskog upravnog tijela te sklapanja nagodbe u postupku mirenja po specijalnoj punomoći temeljem zaključka gradonačelnika.

ODSJEK ZA ZASTUPANJE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM POSTUPCIMA
Voditelj odsjeka za zastupanje u zemljišnoknjižnim postupcima: kontakt osoba: tel: 610- 1573

- obavljaju se poslovi zastupanja Grada po punomoći gradonačelnika u zemljišnoknjižnim postupcima pred nadležnim sudovima i drugim pravosudnim tijelima, a u kojima Grad ne zastupaju odvjetnici, poslovi pokretanja zemljišno knjižnih postupaka na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, poslovi obrade akata u stvarima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, poslovi suradnje sa gradskim upravnim tijelima, sudovima, drugim pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima, poslovi izrade prethodnih mišljenja u postupcima u kojima Grad zastupa ova Služba, poslovi povlačenja prijedloga, povlačenja, odustajanja ili odricanja od pravnih lijekova, poslovi zaključivanja sudske nagodbe po specijalnoj punomoći temeljem zaključka gradonačelnika.


ODSJEK ZA OBRADU DOKUMENTACIJE ZA ZASTUPANJE GRADA

Voditelj odsjeka za obradu dokumentacije za zastupanje Grada - Stojanovski Damir: 610-0136
E-mail: damir.stojanovski@zagreb.hr


- obavljaju se poslovi organiziranja i vođenja upisnika rokova, ročišta rasprava i očevida, te drugih uredovanja sudova, odnosno nadležnih tijela, ulaganja i raspodjele podnesaka, organizacije kalendara i drugih preglednika rasporeda spisa, poslovi administrativne i statističke obrade vrste i broja spisa, suradnje sa sudskim, javnobilježničkim i odvjetničkim pisarnicama, poslovi vođenja upisnika akata i predmeta, vođenja i praćenja evidencije spisa povjerenih na zastupanje odvjetnicima te administrativne obrade tih spisa, poslovi prikupljanja, sređivanja, evidentiranja i obrade dokumentacije, primanja, upisivanja, otpreme, razvođenja i pohranjivanja te dostave u rad akata, vođenja evidencije prisutnosti na radu, razvođenja predmeta i predaje u pismohranu.