clanak False

Sklapanje brakova tijekom epidemije COVID-19

14.10.2020.
Način održavanja sklapanja brakova tijekom epidemije COVID-19
 
Prema Odluci Stožera civilne zaštite  RH o nužnoj mjeri obaveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski od 12. listopada 2020. koja se primjenjuje  od 13. listopada 2020. godine sklapanje brakova u građanskom obliku održava se u službenim prostorijama isključivo u nazočnosti nevjeste i ženika, svjedoka, nadležnog matičara te onolikog broja osoba kojom je  moguće održavati fizičku distancu među osobama od 1,5 metra u prostoru.

Kako se sklapanje brakova održava u službenim prostorijama različitih veličina to za svaki prostor postoji procijenjeni broj najvećeg broja osoba koje mogu nazočiti tom činu.
 
Niti jedan sudionik ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti simptome akutne respiratorne infekcije (kašljanje, šmrcanje, glavobolju i slično). 

Svi sudionici sklapanja braka, uključujući i matičara dužni su cijelo vrijeme u službenim prostorijama (vjenčana dvorana i ostali zatvoreni prostor na toj lokaciji) koristiti maske za lice ili medicinske maske.