clanak False

Slikovnica „Dan kad je zemlja zadrhtala – otresi se straha od potresa“

19.06.2020.
Stručnjaci Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG pripremili su slikovnicu koja pomaže djeci razumjeti što je potres i što učiniti da bismo u postresu ostali sigurni, pod nazivom „Dan kad je zemlja zadrhtala – otresi se straha od potresa“.
„Prije nekoliko tjedana, nedjelja je neobično započela. Naša zemlja se počela tresti. Tako se jako tresla da nas je probudila. To je bio potres. Kako si se ti osjećao? Ako si se bojao, to je u redu. I odrasli su se bojali. Pripremili smo vam slikovnicu. U njoj ćemo naučiti što je potres. Naučit ćemo što treba napraviti kad je potres.“
Preuzmite slikovnicu
Poslušajte pjesmicu o potresu iz slikovnice