clanak False

Slušamo građane 24 sata za ljepši Zagreb

Zahvaljujući akcijama čišćenja, aktivnostima komunalnih redara i apelima na sugrađane, sve je manje divljih deponija, olupina, čak je manje i otuđenja rešetki s cestovnih šahtova...

20.05.2009.

Od 6. travnja do 20. svibnja koliko je trajala tradicionalna akcija proljetnog uređivanja grada poznata i po motu Slušamo građane 24 sata za ljepši Zagreb, očišćeno je dva milijuna četvornih metara javno prometnih površina, sanirano 209 divljih deponija, očišćena su 74 slivnika, s javnih su površina odvezene 93 olupine, sanirano je 899 udarnih rupa, 127 oštećenja na cestama, a među ostalim, zamijenjeno je i 146 prometnih znakova.

Rezime je to postignuća predstavljenih na jutrošnjoj konferenciji za novinare u Gradskom poglavarstvu na kojoj su sudjelovalo predstavnici Grada i podružnica ZG Holdinga.

Uz zahvalu građanima na aktivnom sudjelovanju u svibanjskom uređivanju Zagreba koji je iz godine u godinu sve ljepši i uređeniji, gradonačelnik Milan Bandić je istaknuo da je ljestvica postavljena vrlo visoko pa je pred gradskim službama svejedno još dosta posla.

Spomenuo je i edukativno preventivnu akciju Zagrebparkinga koja je upravo u tijeku, a svodi se na to da, osim na mjestima predviđenim za parkiranje invalida i tamo gdje je onemogućeno kretanje pješaka ili se ometa normalno odvijanje prometa, Pauk ne odvozi krivo parkirane automobile, nego se ostavljaju upozorenja vlasnicima. Sve to radi jačanja svijesti vozača o tome da postoje i drugi sudionici u prometu kojima također treba omogućiti normalno kretanje. Jer krajnji cilj nije kažnjavanje nego prevencija.

Na presici se čulo i to da iz godine u godinu, upravo zahvaljujući akcijama čišćenja, aktivnostima komunalnih redara i apelima na sugrađane, ima sve manje divljih deponija, olupina, čak je manje i otuđenja rešetki s cestovnih šahtova...U odnosu na prošlu godinu s divljih je deponija odvezeno pet puta manje otpada, a o dobrim rezultatima akcije svjedoče i brojke o odvezenim olupinama. Za razliku od ovogodišnja 93 odvoza, lani je u Samoborsku odvezeno 855, a godinu ranije više od 1000 vozila.


Gradske vijesti - 2009.