clanak False

Služba evidencije gradske imovine - IV. kat

19.04.2017.

Voditelj službe evidencije gradske imovine - Vladimir Bodulić: tel: 610-1439, faks: 610-1590
E-mail: vladimir.bodulic@zagreb.hr

 

- obavlja stručno-administrativne i tehničke poslove izgradnje, praćenja i održavanja jedinstvenih baza podataka o cjelokupnoj imovini Grada, poslove prikupljanja, praćenja i analiziranja izvještaja o zaduženjima i naplati prihoda s osnova cjelokupne imovine Grada s prijedlogom za poduzimanje mjera, pripremanja izvješća o stanju imovine i obrade podataka radi objave na Web stranici Grada te organizacije i pripreme godišnjeg popisa imovine.