clanak False

Služba za analizu i unapređenje poslovnih procesa

19.04.2017.

Voditeljica službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa - Anka Đurić: tel.: 610-1065, faks: 610-0063

E-mail: procesi@zagreb.hr

 

- Obavlja poslove razvoja, implementacije i održavanja sustava upravljanja poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama, poslove podrške planiranju, usmjeravanju, kontroli i provedbi strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa u gradskim upravnim tijelima, poslove podrške definiranju strateških ciljeva i inicijativa procesa te definiranju ključnih pokazatelja ostvarenja postavljenih ciljeva i praćenje realizacije postavljenih ciljeva, poslove dizajna poslovnih procesa, poslove izgradnje repozitorija poslovnih procesa, poslove provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza poslovnih procesa, poslove optimizacije poslovnih procesa, poslove standardizacije i usklađenja poslovnih procesa, poslove podrške unapređenju organizacije, poslove podrške projektima razvoja novih procesa, implementaciji promjena i transformaciji poslovnih procesa, organizacije i tehnologije, praćenje provedbe i kontrole poslovnih procesa, poslove administriranja i prezentiranja repozitorija poslovnih procesa prema gradskim upravnim tijelima, izrade akata u vezi s upravljanjem poslovnim procesima i unapređenjem poslovnih procesa, poslove izrade analiza, programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, pružanja stručne pomoći korisnicima, odnosno gradskim upravnim tijelima vezane uz provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa te surađuje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i institucijama.

 

ODSJEK ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA

Voditelj odsjeka za upravljanje poslovnim procesima: Hrvoje Kalčiček, tel: 616-6066
E-mail: procesi@zagreb.hr

- Obavlja poslove razvoja, implementacije i održavanja sustava upravljanja poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama, poslove podrške planiranju, usmjeravanju, kontroli i provedbi strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa u gradskim upravnim tijelima, poslove planiranja, pripreme i izvođenje projekata vezanih uz upravljanje poslovnim procesima i upravljanje promjenama, poslove podrške definiranju strateških ciljeva i inicijativa procesa te definiranju ključnih pokazatelja ostvarenja postavljenih ciljeva i praćenje realizacije postavljenih ciljeva, poslove podrške projektima razvoja novih procesa, poslove standardizacije i usklađenja poslovnih procesa, poslove podrške implementaciji promjena i transformaciji poslovnih procesa, organizacije i tehnologije, poslove podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa, izrade akata u vezi s upravljanjem poslovnim procesima, poslove izrade programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, pružanja stručne pomoći korisnicima, odnosno gradskim upravnim tijelima vezane uz provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa te poslove suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i institucijama.

 

ODSJEK ZA ANALIZU I OPTIMIZACIJU POSLOVNIH PROCESA

Voditelj odsjeka za analizu i optimizaciju poslovnih procesa: kontakt osoba: tel: 610-1065

- Obavlja poslove planiranja, pripreme i izvođenje projekata vezanih uz analizu i optimizaciju poslovnih procesa, poslove izrade prijedloga modela i verifikacije modela poslovnih procesa, poslove dizajna postojećih i dizajn novih poslovnih procesa, poslove izgradnje repozitorija poslovnih procesa, poslove podrške definiranju ciljeva i mjera za praćenje ostvarenja postavljenih ciljeva poslovnih procesa, poslove provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza, izrada kalkulacija i projekcija na temelju kojih se preporučuje izrada prijedloga strateških i godišnjih planova optimizacije poslovnih procesa i sustava u radu i poslovanju gradskih upravnih tijela, poslove optimizacije poslovnih procesa, poslove podrške standardizaciji i usklađenju poslovnih procesa, poslove podrške implementaciji promjena i transformaciji poslovnih procesa, organizacije i tehnologije, poslove podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa, poslove administriranja i prezentiranja repozitorija poslovnih procesa prema gradskim upravnim tijelima, izrade akata u vezi s unapređenjem poslovnih procesa, poslove izrade analiza, programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, pružanja stručne pomoći korisnicima, odnosno gradskim upravnim tijelima vezane uz analizu i optimizaciju poslovnih procesa te poslove suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i institucijama.